Nyheder

10.03.2017

Hvornår er oplysninger i finansielle rapporter intern viden? – DIRF høringssvar

DIRF har flere gange opfordret Finanstilsynet til større klarhed på området, da mange selskaber med MAR er usikre på, hvornår der opstår intern viden i forbindelse med udarbejdelse af finansielle rapporter, og hvordan denne viden skal håndteres. Læs DIRFs høringsvar og kommentarer.

Af: Dorte Samuelsen, partner og kommunikationsrådgiver, Guidance

Finanstilsynet udsendte i februar udkast til en ny vejledning i høring med titlen ”Hvornår er oplysninger i en finansiel rapport intern viden?”. DIRF har ved flere lejligheder opfordret Finanstilsynet til at skabe større klarhed på dette område, da vi har erfaret, at mange selskaber efter implementeringen af MAR er usikre på, hvornår der opstår intern viden i forbindelse med udarbejdelse af finansielle rapporter, og hvordan denne viden skal håndteres.

Udkastet til den nye vejledning præciserer reglerne på området, og der gives en række gode eksempler på, hvornår oplysninger i en finansiel rapport er intern viden eller ej. DIRF har i sit høringssvar gjort opmærksom på, at der i alle de nævnte eksempler er tale om klare afvigelser i forhold til de allerede offentliggjorte forventninger, men at selskaberne ofte står over for mindre afvigelser i forhold til de tidligere offentliggjorte forventninger. Derfor opfordrer DIRF Finanstilsynet til overveje, om der kan indarbejdes en konkret ”bagatelgrænse” i vejledningen med henblik på at hjælpe udstederen med at vurdere, om der er tale om uvæsentlige afvigelser.

DIRF opfordrer endvidere Finanstilsynet til at overveje at indarbejde en vejledning til, hvilke interne retningslinjer/processer udstederne med fordel kan følge for at sikre overholdelse af reglerne, og hvilke forhold udstederne især skal være opmærksomme på under udarbejdelsen af finansielle rapporter.

På vegne af DIRFs Reguleringsudvalg

 

Link til DIRFs høringssvar

Link til Finanstilsynets ‘Udkast til vejledning – Hvornår er oplysninger i finansielle rapporter intern viden?’