Nyheder

01.02.2017

Investor Relations chef til Matas A/S – jobannonce

Matas søger en IR chef som gennem en bred palette af arbejdsopgaver vil få god mulighed for at øve indflydelse på Matas udvikling.

Investor Relations chef til Matas A/S
 

Matas A/S, noteret på Nasdaq Copenhagen, søger ny chef for Investor Relations (IR)
Matas er en dynamisk virksomhed, der kan tilbyde en palette af personlige udviklingsmuligheder i et uformelt arbejdsmiljø. I Matas vil IR chefen få god mulighed for at påvirke sine egne arbejdsopgaver og øve indflydelse på Matas udvikling.

IR chefen, som refererer til direktionen/CFO, har følgende hovedopgaver:

 • Finansiel kommunikation i forhold til såvel eksisterende som potentielle investorer samt i forhold til Nasdaq Copenhagen, herunder bl.a.
  • Udarbejdelse af delårsrapporter og Årsrapport for Matas A/S
  • Udarbejdelse af diverse præsentationer og talepapirer til brug for direktionen i forbindelse med fremlæggelsen af delårs- og årsrapporter
  • Vedligeholdelse og den daglige administration af IR website
 • Rådgivning af direktion og bestyrelse omkring kommunikationsstrategi i forhold til børsmarkedet
 • Ansvar for kontakten mellem Matas A/S og investorer og analytikere mv., herunder:
  • Møder og conference calls med analytikere og investorer, hvilket bl.a. indebærer ca. 15-20 rejsedage årligt
  • Selvstændige møder og præsentationer for investorer i ind- og udland
  • Daglig kontakt med de analytikere som dækker Matas A/S
  • Opsøgende arbejde i forhold til potentielt nye investorer
 • Ansvar for planlægning og afholdelse af generalforsamling
 • Ansvar for planlægning og afholdelse af kapitalmarkedsdag og øvrige investor events
 • Afrapportering af investoraktiviteter til bestyrelsen
 • Compliance i forhold til de børsretslige regler, herunder bl.a.
  • Fondsbørsmeddelelser og indberetninger til Finanstilsynet
  • Styring af handel for insidere mv.
 • Støtte til direktionen i Matas A/S, herunder bl.a.
  • Medvirken til udvikling af virksomhedens strategi
  • Medvirken i forbindelse med akkvisitioner mv.
  • Medvirken i forbindelse med udarbejdelse af budgetter
  • Generel sparring med direktionen
  • Diverse ad hoc opgaver på tværs i organisationen som en af direktionens tætteste samarbejdspartnere i organisationen
 • Stå for tilrettelæggelsen og udførelsen af en række praktiske opgaver i forbindelsen med f.eks. ”roadshows” og lignende aktiviteter

Den ideelle kandidat til jobbet har følgende kvalifikationer:

 • Erfaring med IR arbejde fra et børsnoteret selskab
 • Stærke analytiske evner og regnskabsmæssig forståelse kombineret med evnen til at formulere sig såvel i tale som på skrift, såvel på dansk som på engelsk, kombineret med en vis indsigt i jura, specielt på det børsretslige område
 • Vil kunne fungere som en sparringspartner på investorområdet over for bestyrelse og senior management
 • Selvstændig, ansvarsbevidst og fleksibel i forhold til den meget brede vifte af opgaver der naturligt vil ”lande” på IR chefens bord
 • Et stærkt ønske om at udvikle IR funktionen i Matas A/S yderligere og samtidig være en vigtig partner i udviklingen af hele selskabet sammen med direktionen og den øvrige ledelse
 • En uddannelsesmæssig baggrund som fx Cand. Merc., Cand. Polit./Oecon. eller lignende
 • Stærke kompetencer i Office pakken
 • En erhvervserfaring på minimum 5 år efter afsluttet uddannelse
Matas tilbyder:

 • Personlige udviklingsmuligheder i en dynamisk virksomhed
 • Positivt og uformelt arbejdsmiljø med engagerede kolleger
 • Konkurrencedygtig aflønning, indeholdende et betydeligt variabelt element, som med den rette indsats og resultater kan medføre, at den samlede pakke vil være attraktiv
Interesseret?
Så send din ansøgning fra linket her på siden, med Att.: HR-direktør Henrik Dybdahl Michaelsen.

Stillingsannoncen tages ned, når den rette kandidat til jobbet er fundet.

Uddybende spørgsmål vedr. job og udfordringer kan stilles til CFO Anders Skole-Sørensen på telefon: 4816 5604

Send ansøgning

Matas kæden består af knap 300 butikker i Danmark spredt over hele landet med næsten 3000 medarbejdere. Flertallet af butikkerne er samlet i et børsnoteret selskab – de resterende butikker er privatejede. Hos Matas har vi mottoet: “Det gode råd gør forskellen” og vi arbejder efter idéen: “Vi hjælper vores kunder med at ha’ det godt, se godt ud og være i godt humør – for rimelige penge”. Miljø, sundhed og ansvarlighed er nøgleord for kædens arbejde, uanset om vi taler om vores produkter eller adfærd i forhold til såvel kunder, ansatte som vores miljø.