Nyheder

21.12.2016

Julehilsen – tak for i år

Så er 2016 næsten ved at være slut, og julen står for døren, så vi vil gerne på vegne af DIRF benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Kære DIRF medlem

Så er 2016 næsten ved at være slut, og julen står for døren, så vi vil gerne på vegne af DIRF benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Nye kræfter i bestyrelsen i 2016

På DIRFs ordinære generalforsamling i marts udtrådte Lars Sandstrøm (Corporate Relations) og samtidig blev bestyrelsen udvidet til otte medlemmer med valget af Michael von Bülow (VP), Anders Hjort (SimCorp), Martin Kjær Hansen (ISS) og Martin R. Egenhardt (Nets). Derudover blev Iben Steiness (Carlsberg), Flemming Nielsen (DSV), Hanne Leth Hillman og Dorte Samuelsen (Guidance) genvalgt, og samtidig blev Pernille Friis Andersen (FLSmidth) genvalgt som revisor. Bestyrelsen konstituerede sig med et fælles formandskab mellem Flemming og Hanne. Link til yderligere information.

Det første år med MAR

2016 blev skelsættende på reguleringsområdet med Markedsmisbrugsforordningens (MAR) ikrafttræden den 3. juli. Det betød flere møder, hvor man forsøgte at give tolkning af, hvordan det nye regelsæt bedst kunne efterleves og ikke mindst interne procedurer og politikker var i fokus. Det førte også til en opdatering af DIRFs Best Practice-anbefalinger. Tilmeld dig allerede nu medlemsmødet ’Børsselskabernes løbende oplysningspligt’ den 22. marts 2017 med David Moalem hos Bech-Bruun og få seneste status.

En  anden stor DIRF begivenhed, som der blev brugt meget tid og ressourcer på, var årets IR-konference , hvor det var blevet DIRFs tur til at være vært for den nordiske udgave, NIRC 2016.  Under overskriften ’Mastering Investor Relations in Changing Times’ og med et stærkt felt af talere på programmet og mere end 120 aktive deltagere, tør vi godt sige at konferencen blev en succes.

Brug DIRF netværket

Hovedomdrejningspunkterne i DIRF er medlemsmøderne, som der var seks af i 2016. Vi vil varmt opfordre jer til at møde op til arrangementerne og være med til at skabe god dialog og møde kollegaer. Næste event er medlemsmødet den 13. januar med Henrik Drusebjerg hos Plesner ’Hvordan kommer 2017 til at se ud? Analyse af finansmarkeder og alt der påvirker dem’.

Bestyrelsen, udvalgene og sekretariatet arbejder kontinuerligt på at udvikle DIRF og vi er altid åbne for nye ideer og inspiration til fælles gavn og glæde. Har du gode forslag og er du interesseret i at bidrage til arbejdet så kontakt Tina for nærmere information.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår!

På vegne af DIRFs bestyrelse
Hanne Leth Hillman og Flemming O. Nielsen