Nyheder

09.12.2016

Indtryk fra julebrunch 2016 hos Nasdaq

Den traditionelle julebrunch var velbesøgt med “Christiansborg – lige nu” af Anders Langballe, som trak hovedlinjerne op i sin analyse af forløbet omkring regeringsdannelsen, det politiske landskab m.v. Herefter gennemgang af året på fondsbørsen, hvor Nasdaq CPH har klaret sig ganske pænt – så længe man ikke regner i antallet af IPO’s.

Af: Tina Høilund Pedersen – Head of Secretariat – DIRF

Indtryk fra julebrunchen d. 8. december hos Nasdaq

Christiansborg lige nu – Anders Langballe, politisk redaktør TV2

Optakten til indlægget var den helt nye regering baseret på et meget liberalt regeringsgrundlag, som på visse punkter er mere ambitiøst end 2025-planen, hvilket skulle være argumentet for, at Liberal Alliance tåler pressens hån om at have opgivet sine ultimative krav. Herefter blev baggrunden for fordelingen af ministerposter forklaret. De konservative har også fået gode ting med i regeringsgrundlaget, og det vurderes, at Søren Pape står bedre i justitsministeriet. Hvis Lars Løkke ikke havde inviteret LA og C med i regering, ville den smalle Venstre-regering ikke have overlevet. Værdigrundlaget er et opgør med blokpolitikken fra 00’erne, som reelt er et overstået kapitel og kun lever videre i pressen.

Socialdemokratiet med Mette Frederiksen som formand har meget overraskende taget kæmpe skridt til højre – i hvert fald så længe socialdemokraterne er i opposition. De vil køre benhårdt sammen med DF og koordinere på mange områder, og der er ikke længere en front i forhold til udlændinge. På det personlige plan arbejder Mette Frederiksen og Thulesen Dahl godt sammen og bedre end med Lars Løkke, der bedst agerer i kaos og ved at improvisere sig frem.

Der er tre grupperinger i Folketinget alt efter, om det drejer sig om værdipolitik, fordelingspolitik eller udlændinge. DF opfatter sig selv som midterparti, hvor de første 10% af deres vælgere er borgerlige, mens de sidst tilkomne 10% er socialdemokrater, som ønsker Mette som statsminister. Derfor kan DF skifte side.

Fra Christiansborgs vandrehal lyder analysen af det nuværende politiske landskab, at DF ikke kan udstå LA, statsministerposten kan ikke gå direkte fra Løkke til Tulle, og derfor samarbejder DF med socialdemokraterne, for der skal være en overgangsregering med Mette F. som statsminister (inden Thulesen Dahl selv kan komme til iflg. DF’s strategi).

Der vil komme fokus på Mette Frederiksen, som indtil videre har kunne føre oppositionspolitik fra ’bagsædet’ uden reelle forslag som fx et finanslovsudspil. Indtil videre har Mettes politiske vandring fra venstre til højre også fløjet under radaren og sket samtidig med, at hun har bibeholdt troværdigheden hos vælgerne.

En reel trussel for regeringens liv er den interne magtkamp i Venstre og Kristian Jensens konsolidering af magten. Koordinations- og økonomiudvalget er magtens centrum, hvor Løkkes mand, Troels Lund Poulsen, ikke længere er medlem. Samtidig er Kristian J. så langt væk fra DF, man kan komme, og DF synes han er en naiv, flagrende højskolemand. På Christiansborg har Kristian J. ikke flertal i gruppen, men står stærkt i baglandet.

Hvis der var valg i dag, ville det stadig være rød mod blå blok, men med øje for den internationale udvikling og strømninger geopolitisk. Stemningen hos de gamle partier inkl. DF er, at de normalt finder sammen, men er frustrerede over de nye partiers ageren. Mange drømmer stille om en regering mellem Soc., DF og Venstre.

Politikerne flytter sig efter folkestemningerne, og for hver dag der går, bliver det stadig mere sandsynligt, at næste regering bliver en S-mindretalsregering. Udlændingespørgsmål vil sandsynligvis komme til at fylde mindre til fordel for økonomi og fordelingspolitik. Men fløjene er kastet op i luften, og mange der er mange åbne spørgsmål: Hvordan betragtes EU-politikken? Er der opbrud i en periode med opgør med eliten? Denne ændring i det politiske landskab er i høj grad båret af sociale medier, men demokratiet, sociale medier og internettet er kommet for at blive.

Årets highlights fra Nasdaq – Peter Legind-Hansen

  • Udviklingen på børsmarkedet
    C20 har lidt under Novo’s påvirkning og p.t. vægter Danske Bank mere. Hele året har været på det jævne for small og mid-cap med en gennemsnitlig kursudvikling på +/- 5%. Omsætningen styrkes voldsomt af Brexit, valget af Trump og et par uheldige Novo udmeldinger. 60% af al omsætning i Kbh. foregår navnlig hos C20. Stærkt stigende antal handelsberettigede medlemmer i Kbh. med p.t. 85 stk. Markedsværdien udgør 2.300 mia. kr. og omsætningen er størst i Kbh. blandt de nordiske lande.
  • Fantastisk børsnoteringsår i Norden
    P.t. ca. 140 selskaber noteret i Kbh. og der er en høj grad af stabilitet blandt selskaberne på børsen især de store. I Sverige kører der en stærk maskine inden for private equity segmentet med mange små IPO taskforce ledet af banker og advokatfirmaer. I Danmark styres IPO’er af de store banker og advokatfirmaer, men de har ingen interesse i at assistere med kapitalrejsning under 1 mia.  (officielt mellem 1-3 mia.). I Sverige yderligere 15 IPO’er planlagt i år.
  • Styrkelse af aktiekulturen
    Nasdaq taler også med politikerne og prøver at påvirke bl.a. med aktiespil i Børsen med politikere. Sidste år blev aktiespillet vundet af Ida Auken og i år Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Stor konkurrence i USA mellem NYSE og Nasdaq, men i Norden er der ikke den store interne kamp. Herhjemme er der mere fra virksomhedshandler, som der i år var ca. 200 af. Det er nødvendigt at tænke i alternative baner for noteringer, som ikke kræver så voldsomme udgifter til rådgivere, prospektdel med aktiebøger og bankdækning. De stigende krav om regulering trækker dog i modsat retning. I sin tid gik Cbrain på børsen uden rådgiver, men der mangler kogebøger for det, som burde være simpelt. Grænsen for prospektkrav er i dag 1 mio. € i Kbh., og der arbejdes på at få det hævet til 5 mio. €, hvor man så kan nøjes med et kort memorandum (lavere grænser i Sverige). Risikovilligheden hos danske investorer er traditionelt heller ikke så høj som i Sverige.

Hvordan kommer handelspladserne så til at se ud om 5-10 år? Der kommer til at ske meget på den digitale front (block chain). Og Nasdaq afventer også, om der kommer en fusion mellem London Stock Exchange og Deutsche Börse, hvilket senest er strandet på uenighed om, hvor børsen skal ligge – Frankfurt eller London.

Nasdaq slides