Nyheder

29.06.2016

Indtryk fra besøg hos Vestas

Hans Martin Smith fortalte levende om forretningen, IR-arbejdet i Vestas, ledelsens fokusområder og ikke mindst konsekvenserne ved MAR hos Vestas, der træder i kraft d. 3.7.

Af: Tina Høilund Pedersen – Head of Secretariat – DIRF

Det var en veloplagt Hans Martin Smith, næsten direkte retur fra Vestas’ kapitalmarkedsdag i London, som bød velkommen. Det blev en levende fortælling om Hans’ karriere hos Vestas siden 2004 med interessante indblik i selskabets udvikling, op- og nedture, ledelsesforhold, selskabsledelse og meget, meget mere.

IR karriere
I de første år var Vestas i gang med en større turn-around proces med en del turbulens, hvilket gentog sig igen i 2012, men det var først fra 2014, at ansvaret for IR blev et ansvarsområde. Intern jobrotation er en del af livet hos Vestas, hvor der karriereplanlægges, så man ofte kun er 2-4 år i hver position.

Kommunikationspolitik
Bestyrelsesformanden har skiftet fokus og har ikke noget behov for at se Vestas i medierne hele tiden. Man vil snarere gerne være lidt mere ”kedelig” end tidligere, og her hjælper IR med at dæmpe presseinteressen. Et middel til at opnå det er bl.a. at holde god kontakt til analytikere og investorer.

Vestas meddeler minimumsguidance, hvilket kan være problematisk, hvis man så ”kun” når guidance, og det resulterer også i massiv tolkning på ledelsens udmeldinger. Forretningsområdet og måden, der lægges ordrer i branchen, gør det dog svært at komme med mere detaljerede meddelelser.

Forretningen
Forretningsområderne blev præsenteret, og der var flere overraskende og interessante kommentarer såsom, at det største problem ved vindmøller på land ikke er støjklager fra naboer, men snarere klager over ’visual impact’ og blink fra sollys. On-shore møller er så store, som de nu kan blive, da de ellers bliver umulige at transportere fra fabrikationsstedet og til opstillingsstedet.

Det andet store forretningsben er ’Services’ i forbindelse med konstruktionsdelen, og endelig er der ’offshore møller’, der dog udelukkende køres som joint ventures. Vestas er den største spiller globalt med 16% af markedet efterfulgt af GE. I alt står Vestas for 8.943 MW i 34 lande på fem kontinenter.

Globalt kommer 20% af energiforsyningen fra vind og bruges udelukkende til elektricitet, hvilket giver et stort potentiale ift. andre energiformer. Kul er næsten helt udfaset bortset fra Indien og Kina. Vestas vurderer ikke, at der lurer disruptive faktorer og risici i branchen fra fx ny teknologi her og nu. Traditionelt er energisektoren slow-mover ift. ny teknologi. Dog har der været store ændringer de seneste 10 år med især faldet af ’cost of energy’ på 50-60%. Vind er ofte den billigste nye energikilde – også uden statstilskud.

Strategi og IR-arbejde
Vestas arbejder henimod yderligere vækst i modne og emerging markeder for at få fat i det fulde potentiale i servicesektoren. Derudover drives selskabet yderst omkostningsbevist og med fokus på arbejdskapitalen.

IR +/- ledelsen har 35-40 roadshow-dage om året, og det køres med et lille team. Det er IR, der initierer meddelelser og fx rygtemeddelelser må udsendes uden ledelsesgodkendelser, så de kan nå markedet hurtigt. Normalt er der dog hurtig respons fra CEO og bestyrelsesformand. IR ser også alle pressemeddelelser inden udsendelse, og der er derfor et relativt stort meddelelsesflow på alle tider af døgnet.

Aktionærsammensætningen er 27% retail (Vestas bruger meget tid på private banking-sektoren), 71% institutionelle investorer og 2% egne aktier – ingen store aktionærer. Der er meget handel i aktien (nr. 2 efter Novo), derfor stor interesse for dækning hos analytikerne, hvor 23 p.t. følger selskabet.

IR traditionelt tæt på topledelsen og har relativt meget at skulle have sagt. Internt stor forståelse for hvad betydningen er af at være et noteret selskab – meget opmærksomhed om at drive IR. Fysisk ligger IR’s kontor lige ved siden af CFO.

Konsekvenser ved MAR
Vestas vurderer bortfaldet af realitetsgrundsætningen som utroligt problematisk, da det potentielt kommer til at betyde ekstra meget filing internt og processer til at logge potentielt kurspåvirkende meddelelser. Det virker som et voldsomt bureaukratisk system. Som følge heraf er de interne regler og insiderprocesser nu strammet gevaldigt uden umiddelbart klart formål eller gevinst for nogen interessenter.

Artiklen som pdf