Nyheder

21.12.2015

Ny kapitalmarkedsregulering på vej

Tre lovforslag sendt i høring med formålet at gennemføre fælles EU-lovgivning på kapitalmarkedsområdet – Markedsmisbrugsforordningen (MAR), MiFID II samt direktivlignende bestemmelser i MiFIR.

Af: Dorte Samuelsen – Guidance

I midten af november 2015 sendte Finanstilsynet tre lovforslag vedrørende reguleringen af kapitalmarkederne i høring. Lovforslagene vurderes at være de mest betydningsfulde reguleringsinitiativer inden for kapitalmarkedsområdet siden gennemførelsen af Børsreform II, der dannede grundlag for udarbejdelsen af lov om værdipapirhandel m.v. i 1995 – og lovforslagene vil få betydning for alle de børsnoterede selskaber.

De tre lovforslag, der er sendt i høring, har til formål at gennemføre den fælles EU-lovgivning på kapitalmarkedsområdet i form af Markedsmisbrugsforordningen (MAR), MiFID II samt direktivlignende bestemmelser i MiFIR.

De tre nye lovforslag er følgende:

 1. Forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (ændringer som følge af MAR), der skal gælde fra 1. juli 2016 til 1. januar 2017.
 2. Forslag til lov om kapitalmarkeder, der fra 1. januar 2017 skal erstatte lov om værdipapirhandel m.v., og sammen med
 3. Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere m.v., gennemfører MiFID II og direktivlignende bestemmelser i MiFIR.

Det er primært MAR og implementeringen af denne, der har betydning for Investor Relations-arbejdet. Med udkastet til forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (ændringer som følge af MAR) flyttes de nuværende regler, der vedrører markedsmisbrug, ud af dansk lovgivning, da reguleringen på dette område fremover vil være indeholdt i markedsmisbrugsforordningen. De dele af MAR, der flyttes ud af lov om værdipapirhandel, og som især vedkommer de børsnoterede selskaber, er reglerne vedrørende:

 • Tilbagekøbsprogrammer (Safe-harbour) (Artikel 5)
 • Definitionen på intern viden (Artikel 7)
 • Insiderhandel (Artikel 8)
 • Markedssonderinger forud for transaktioner (Artikel 11)
 • Kursmanipulation (Artikel 12)
 • Forbud mod insiderhandel og uretmæssig videregivelse af intern viden (Artikel 14)
 • Offentliggørelse af intern viden (den generelle oplysningsforpligtelse) (Artikel 17, stk. 1)
 • Udsættelse af offentliggørelse af intern viden (Artikel 17, stk. 4)
 • Insiderlister (Artikel 18)
 • Ledende medarbejderes transaktioner (Artikel 19)
 • Offentliggørelse af beslutninger (Artikel 34)

På en lang række områder er der i store træk tale om en videreførelse af gældende ret, men der er også lagt op til nogle ændringer, herunder omkring oplysningspligten, definitionen af intern viden og benyttelse af udsættelsesadgangen i forbindelse med offentliggørelse af intern viden.

Du kan læse mere om den nye lovgivning i artiklen ”Reform af hele kapitalmarkedsreguleringen på vej”  fra VP INVESTOR SERVICES, og du kan se DIRFs høringssvar i forbindelse med de nye lovforslag her.