Nyheder

04.12.2015

Indtryk fra julebrunchen

Nasdaq præsenterede årets gang på børsen, og det blev efterfulgt af en skarp analyse af den politiske situation herunder kommentarer på resultatet af folkeafstemningen dagen før.

Af: Tina Høilund Pedersen

Årets gang på børsen

Nasdaq var igen vært for brunchbuffeten til de omkring 30 fremmødte og stod også for første indlæg, hvor Peter Legind-Hansen fortalte om årets gang på børsen – både i København og det øvrige Skandinavien.

Og for Nasdaq Copenhagen er der en skærende kontrast mellem omsætningen, som er rekord høj mens antallet af IPO’er er i bund modsat alle øvrige nordiske børser. Særligt i forhold til Stockholm er antallet af børsintroduktioner lavt med kun to i år, nemlig NNIT og Sparekassen Sjælland nu begge midcap-selskaber.

Af flere grunde har de mange små og mellemstore danske virksomheder ingen interesse i børsnotering – i hvert fald ikke i København. De tager i stedet hellere en notering i Oslo eller især Stockholm, hvor flere danske SMV’er er blevet noteret  de seneste år. Alternativt klarer de sig alene med bankfinansiering.

Det er et strukturelt problem – især set med samfundsøkonomiske øjne, som Nasdaq nu forsøger at kaste lys på med politisk lobbyisme for at fange politikernes opmærksomhed bl.a. gennem analyser med deltagelse af relevante eksperter, arrangementer og senest deltagelse i Folkemødet på Bornholm.

Nasdaq præsentation

Analyse af den politiske situation

Hermed var bolden spillet videre til Søs Marie Serup, der gav sin topaktuelle analyse af såvel den politiske situation i Danmark med en smal Venstre-regering, men i særdeleshed også af resultatet af folkeafstemningen om retsforbeholdet fra aftenen før inklusiv en analyse af, hvad der kunne ligge bag.

Spørgelysten var stor og kommentarene mange, og vi kom vidt omkring både i analyse af, hvad der rør sig internt i partierne, analyse af partiledere, kommende poltiske fokusområder og ikke mindst, hvad der skal til for at påvirke den poltiske agenda herunder ”hvordan tænker politikere?”.

Sagt med meget kendt citat så gælder det uforandret, at ”it’s the economy, stupid!”. Kommende regeringer (uanset farve) kommer til at være konstant på bagkant af den faktiske udvikling i verden, hvor især det nuværende flygtningepres vil lægge et kæmpe pres på økonomien. Eventuelt skatteprovenu i 2016 vil skulle bruges på flygtninge, hvor prognoserne for antallet er alt for lave i forhold til de faktiske tal. Der er derfor ikke plads til omkostningskrævende forslag med mindre de er selvfinansierede samtidig med konkrete i indholdet, så politikerne ved, hvad de kan gøre.

Det er en global trend, at borgerne ikke længere stoler på autoriteter. Derfor skulle ’ja’-partiernes dagsorden om at tage beslutningskraften fra folkeafstemninger ved at flytte suverænitet køre af sporet. Især da de også kom alt for sent i gang med kampagner af ringe kvalitet. Konsekvensen bliver, at det nu er nærmest umuligt at komme af med nogen af EU-forbeholdene, så realiteten er et EU i flere hastigheder med Danmark bagerst i feltet.

Generelt er den poltiske virkelighed vendt på hovedet de seneste 10-15 år – bl.a. som følge af mediepresset på politikerne, der er eksploderet med de mange digitale platforme. Derfor er det nu umuligt at rette forkerte historier. Eneste mulighed er, at overtriumfe med en ny historie. Samtidig vil nye politikere hellere profileres end at kæmpe for en sag af ideologiske grunde. Det er op til os alle at ændre det ved at gå ind i politik, hvilket bl.a. store danske virksomheder ikke ”gider”, da beslutningerne tages på globalt plan.