Nyheder

30.10.2015

Corporate governance on the rise

Corporate governance kommer i stadig højere grad i investorernes fokus. Har IR opfanget denne nye udvikling og fokus på potentielle corporate governance problemstillinger? Og er IROs klædt på til at håndtere disse nye udfordringer?

Af: Tina Høilund Pedersen

Corporate governance har de senere år ført en lidt hengemt og måske også glemt liv under finanskrisen, hvor det ikke var et område, der blev skelet meget til hos investorerne, så længe der ikke var klare indikationer på manglende eller problematisk governance. Nu er den seneste trend på den globale scene, at der blandt portefolio managere og buyside-analytikere i stigende grad ikke bare bliver skelet men også i høj grad handlet efter at have gransket selskabernes ageren på governance-området. Spørgsmålet er derfor, om IR har opfanget denne nye udvikling og har fokus på potentielle corporate governance problemstillinger – og ikke mindst om IROs er klædt på til at håndtere disse nye udfordringer? Og hvor skal opmærksomheden især rettes?

Governance afgørende for investeringer

Iflg. nye undersøgelser fra Rivel blandt portefolio managers og buyside-analytikere i såvel USA/Canada, Europa og Asien er der sket et signifikant skifte fra fast sigte mod vækst i earnings per share henimod også at inkludere governance-aspekter i investeringsbeslutningerne og det blandt en stadig større andel af investorerne. Således angav 57% af de adspurgte i Nordamerika, at governance nu er vigtigere end tidligere, og i Europa og Asia-Pacific var andelen helt oppe på to-tredjedel af de adspurgte. Hovedparten beretter, at governance issues nu har været årsagen til, at en aktie sælges.

Er IR klædt på til de nye tider?

Til gengæld er denne udvikling endnu ikke rigtig inkorporeret i IR-tankegangen iflg. en tilsvarende Rivel undersøgelse fra foråret blandt mere end 750 IROs på begge sider af Atlanten, idet blot 15% IR-folk angiver at bruge særlig meget tid på corporate governance-opgaver. Der kunne derfor med fordel rettes fokus på denne igangværende transformation blandt investorer – og herunder om IR er klædt på til at håndtere skiftet. Og kan de gennemskue hvad og hvem, der er bag?

En klar sideeffekt er stigningen i shareholder activism især blandt kortsigtede investorer, men også i stigende grad blandt langsigtede. Fokusområderne er fortsat ledelsens aflønning, bonusprogrammer og lignende af den kategori – men åben dialog med storaktionærer, bedre indblik i selskabets strategi og outlook er også højt på ønskelisten. Mange ønsker at mødes ikke bare med den daglige ledelse men også bestyrelsen, og bl.a. Kingsdale Shareholder Services anbefaler deciderede governance roadshows. Desuden angiver de, at proxy-sæsonen ikke længere er reserveret til nogle måneder før generalforsamlingen – det foregår løbende over hele året.

Men er det tilstrækkeligt at søge en tættere dialog med sine kendte buyside-analytikere og portefolio managere hos de institutionelle investorer? Er det egentlig dem, der er de aktive aktionærer, og som beslutter, hvorledes der skal stemmes på generalforsamlingen? Nej, hovedparten har ikke nogen indflydelse på, hvordan der stemmes i forbindelse med deres aktier – det er i stedet for det meste proxy advisors.