Nyheder

29.09.2015

Op ad karrierestigen og fri af fængslet! Indtryk fra DIRFdagen 2015

Muligheden for at komme i konflikt med straffeloven som IR-ansvarlig er reel og skal tages alvorligt. Indtryk fra DIRF-dagen mandag den 21. september.

Af: Christian Jessen

Investor Relation faget giver sine udøvere gode muligheder for at klatre op af virksomhedens karrierestige. Når alt kommer til alt – hvem på dette niveau i organisationen er tættere på virksomhedens topledelse – og nu også bestyrelsen? Hvis man skal tage den seneste udvikling i faget for pålydende.

Men risikoen for at komme i konflikt med straffeloven er reel, fremgik det af et indlæg på DIRF-dagen af advokat David Moalem, PhD og partner hos Bech-Bruun. Grænsen mellem at overtræde oplysningsforpligtelser, uforvarende, og at medvirke til decideret kursmanipulation, ligeledes uforvarende, er ganske snæver. Og i den milde, dagligdags ende af faget udøves hver dag en række skøn, som også kan påkalde sig opmærksomhed.

Myndighederne rejser en række sager, som bidrager til at fastlægge retspraksis. Også et stort selskab som Novo Nordisk har været i søgelyset i en kendt sag, hvor hele den børsfri weekend blev taget i anvendelse til at beregne konsekvenser af en meddelelse fra de amerikanske myndigheder.

Samme advokat David Moalem beskriver, hvorledes IR-fagets udøvere bliver stillet i en vanskelig situation, når tekster både skal være hundrede procent korrekte og samtidig forståelige, fordi fagligt stof i f.eks. en biotekvirksomhed kan være overordentlig vanskeligt at formidle til markedet.

Investor relation ansvarlige eller virksomheden kan ikke forsikre sig mod større sagsanlæg, som direkte kan ramme ned i privatøkonomien med et millionkrav til følge, og myndighederne bevæger sig i højere grad end tidligere ned i funktionærernes rækker, fremgik det. Virksomheden får ikke lov at refundere private bøder fra myndighederne. En kold tyrker oven på en DIRF-dag med mange visioner, med andre ord.

I løbet af DIRF-dagen er man ikke i tvivl om, at virkeligheden byder på en lang række udfordringer, hvor den IR-ansvarlige skal kunne bokse sin direktion på plads (dog helst på tomandshånd). Den nye trend med et øget engagement fra bestyrelsen, især i de store selskaber, giver endog risiko for trekantsdramaer – sagt med et smil på læben – mellem bestyrelsesformand, direktør og ir-ansvarlig.

DIRF-dagen anno 2015 – hvorfra præsentationerne er tilgængelige her på hjemmesiden – var med fokus på håndværket og fagets dagligdag, og mindre på de store linjer om kapitalmarkedernes funktion i samfundet. I stedet var dagen meget orienteret mod tandhjulene inde i selskabets maskine, hvordan yngre IR-chefer kan positionere sig til at komme til tops i virksomheden, og manøvrere smidigt i forhold til både direktion og bestyrelse. Hvad gør man for eksempel, når IR skal tilrettelægge en undersøgelse blandt analytikere og investorer om virksomhedens standing og ledelse, uden at chefen føler sig hængt ud? Ikke nemt!

”Man skal nu altså huske, at alle er i det samme team. Det må være det vigtigste”, brummer en direktør til mig i en pause. Oppe på scenen skærer bestyrelsesformand Lone Fønss Schrøder igennem: ”Man skal sørge for at være værdiskabende, så går det alt sammen”!

På DIRF-dagen fremtræder aktørerne på den modsatte side af bordet, investorerne, noget udefinerede. Som om vi i virkeligheden ikke helt forstår dem godt nok. Vi ved, hvad de spørger om, hvad de roser, og hvad de kritiserer, men rammerne for deres arbejde kan være svære at forstå udefra. Ligesom arbejdsgangene internt i et selskab.

Investorerne er den modpart, man hele tiden skal forsøge at tilfredsstille og håndtere, men helt konkret er modparten ikke. Angiveligt har DIRF-dagen tidligere taget nogle store ture rundt i helikopteren, for denne gang bevidst at blive på jorden, men personligt synes jeg det er interessant at høre mere om, hvordan ændrede vilkår for kapitalforvaltere verden over kan indvirke på selskabernes udøvelse af faget.

Vi lærer, at de er tvunget til at engagere sig mere på generalforsamlinger, og derfor har engageret sig via proxy voting selskaber, der reelt er blevet den nye modspiller til bestyrelserne. Men andre dele kan være nok så interessante. I den ene ende af spektret siger forvalterne nej tak til indflydelse ved at udbyde indeksinvestering, i den anden ende af spektret bliver aktivist-investorer stadigt mere synlige. Hvordan håndterer man de vilde aktivist-investorer, når de stormer selskabet, og hvad gør man, hvis halvdelen af ens selskab er ejet af passive indeksfonde?

Der er nok at tage fat på, men allerførst gælder det altså om at holde sig fra af tremmerne i Hotel Gitterly. Let nok at gøre sig lystig over vil nogen læsere måske mene, men det er jo mere alvorligt end som så: Hvis det bliver med karrieren på spil at gøre en særlig indsats for at forklare om selskabets indtjening og strategi, så risikerer man angiveligt at ende i en situation, hvor alle meddelelser bliver skrevet af advokater uden skelen til investorernes reelle behov.

De engagerede indlæg på DIRF-dagen viser, at det er nyttigt for selskaberne og investorer, at der bliver gjort en ekstra indsats. God IR kan reducere volatiliteten i selskabets aktiekurs, hvilket er et væsentligt succeskriterium, fremhævede den nyudnævnte Rolls-Royce IR-chef Ross Hawley. Men enkelt er det ikke både at levere de rette informationer til markederne i den rette dosering, og styre fri af alle klippeskær. Der er således rigelig grund til fortsat at holde faglige seminarer i DIRF-regi.