Nyheder

26.08.2015

Nye oplysningsforpligtelser – DIRF har afgivet høringssvar

I april 2015 vedtog Folketinget en ændring af lov om værdipapirhandel m.v. som følge af gennemførelsen af en række ændringer i gennemsigtighedsdirektivet. Flere af disse ændringer har også betydning for indholdet af udstedernes oplysningsforpligtelser, og Finanstilsynet sendte en ny udstederbekendtgørelse i høring hen over sommeren.

Af: Dorte Samuelsen, Partner hos Guidance

DIRF har givet kommentarer til de dele af udkastet til bekendtgørelsen, der retter sig mod de ændringer, der er mest relevante for Investor Relations-området. Det drejer sig om bortfald af krav om kvartals- og periodemeddelelser samt muligheden for alene at offentliggøre selskabsmeddelelser på engelsk.

Bortfald af krav om kvartals- og periodemeddelelser
DIRF anerkender, at bortfaldet af kravet om kvartals- og periodemeddelelser vil betyde en lettelse af den administrative byrde i virksomhederne i forbindelse med den løbende rapportering. I DIRF opfordrer vi dog vores medlemsvirksomheder til nøje at vurdere, hvordan de fremover bedst muligt informerer aktionærer og andre interessenter om udviklingen i selskabet og således aktivt arbejder på at skabe interesse for selskabet, hvis de fravælger at offentliggøre kvartals- og periodemeddelelser.

DIRF ser en risiko for, at bortfaldet af kravet om kvartals- og periodemeddelelser vil bidrage til yderligere at reducere interessen for ikke mindst de små og mellemstore børsnoterede selskaber – og i endnu højere grad skabe en opdeling i ”A- og B-klasse” selskaber. En sådan udvikling vurderer vi kan være til skade for dynamikken på aktiemarkedet.

Vær ligeledes opmærksom på, at kravet om periodemeddelelser også er en del af Nasdaqs oplysningsforpligtelser, og et bortfald af kravet kræver derfor, at også Nasdaq vælger at ændre oplysningsforpligtelserne på dette punkt. Nasdaq har endnu ikke offentliggjort deres holdning på området.

Mulighed for alene at offentliggøre selskabsmeddelelser på engelsk
DIRF er tilfreds med, at det fremover bliver muligt alene at offentliggøre selskabsmeddelelser på engelsk. Vi ser dette som en naturlig forlængelse af, at det tidligere blev muligt alene at offentliggøre års- og kvartalsrapporter på engelsk. DIRF har også tidligere opfordret Finanstilsynet til at muliggøre offentliggørelse af alle selskabsmeddelelser alene på engelsk. Vi vil dog i forbindelse med ikrafttrædelsen af de nye regler opfordre vores medlemsvirksomheder til at vurdere, om offentliggøre alene på engelsk er i selskabets interesse set i forhold til fx aktionærkredsens sammensætning og dennes muligheder for at forholde sig til oplysninger på engelsk.
Den nye udstederbekendtgørelse forventes at træde i kraft den 26. november 2015.
Læs DIRFs høringssvar her

 

Dorte Samuelsen
Formand for DIRFs Reguleringsudvalg