Nyheder

03.08.2015

DIRF høringssvar om udstederes oplysningsforpligtelser

DIRFs høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser.

Af: Dorte Samuelsen – Partner – Guidance

DIRF har kommenteret på de dele af udkastet til bekendtgørelse om udstederes opslysningsforpligtelser (Udstederbekendtgørelsen), der retter sig mod de ændringer, der er mest relevante for Investor Relations-området.

DIRF har kommenteret på følgende områder:

  • Bortfald af krav om kvartals- og periodemeddelelser

    DIRF noterer, at kravet om kvartals- og periodemeddelelser bortfalder og anerkender, at det vil betyde en lettelse af den administrative byrde i virksomhederne i forbindelse med den løbende rapportering. DIRF vil dog i forbindelse med ikrafttrædelsen af de nye regler opfordre de enkelte medlemsvirksomheder til nøje at vurdere, hvordan de fremover bedst muligt informerer aktionærer og andre interessenter om udviklingen i selskabet og således aktivt arbejder på at skabe interesse for selskabet, hvis de fravælger at offentliggøre kvartals- og periodemeddelelser. DIRF ser således en risiko for, at bortfaldet af kravet om kvartals- og periodemeddelelser vil bidrage til yderligere at reducere interessen for ikke mindst de små og mellemstore børsnoterede selskaber – og i endnu højere grad skabe en opdeling i ”A- og B-klasse” selskaber. En sådan udvikling vil ikke være befordrende for dynamikken på aktiemarkedet.

  • Mulighed for alene at offentliggøre selskabsmeddelelser på engelsk

    DIRF noterer med tilfredshed, at det fremover bliver muligt alene at offentliggøre selskabsmeddelelser på engelsk. DIRF ser dette som en naturlig forlængelse af, at det tidligere blev muligt alene at offentliggøre års- og kvartalsrapporter på engelsk. DIRF har også tidligere opfordret Finanstilsynet til at muliggøre offentliggørelse af alle selskabsmeddelelser alene på engelsk. DIRF vil dog i forbindelse med ikrafttrædelsen af de nye regler opfordre de enkelte medlemsvirksomheder til at vurdere, om offentliggøre alene på engelsk er i selskabets interesse set i forhold til fx aktionærkredsens sammensætning og dennes muligheder for at forholde sig til oplysninger på engelsk.

Link til høringssvaret