Nyheder

26.06.2015

Internationale IR-trends – indtryk fra IR Society konference

Af: Tina Høilund Pedersen

IR 2020 – Back to the future

Udgangspunktet for dette års IR-event hos DIRFs britiske søsterorganisation, IR Society, var, at Investor Relations i disse år gennemgår fundamentale ændringer. Konferencen havde derfor som målsætning at belyse IR’s nuværende position og kaste lys over igangværende trends og dermed mulig udvikling på området. Samt ikke mindst, at komme med bud på, hvordan IR-folket kan forberede sig bedst muligt til fremtiden.

Traditionen tro var der et bredt udbud af sessioner og talere, der kunne belyse forskellige vinkler og komme med spændende bud på, hvor Investor Relations er på vej hen – hovedsagligt inden for områderne markedsudvikling, drift og regulering.

Talerne repræsenterede diverse IR-aktører fra direktøren fra London Stock Exchange, Chefen for ’Market Oversigt’ hos den britiske pendant til Finanstilsynet – FCA til diverse repræsentanter fra de øvrige aktører inden for Investor Relations.

Link til konferencens program

Undervejs blev der løbende stemt om forskellige spørgsmål, og resultaterne var følgende:

  • 95% af de delegerede mente, at Investor Relations er vokset i betydning igennem de seneste ti år
  • Halvdelen mente, at der vil komme flere udnævnelser af IR-folk til direktionsniveau de kommende fem år
  • 23% mente at de nuværende britiske regler omkring ’corporate access’ og analytikerdækning allerede havde resulteret i ændringer i deres arbejde
  • 51% havde set store aktivitet (aktivisme) blandt aktionærer efter indførelsen af den britiske ’Stewardship Code’ (britisk corporate governance foreskrifter)
  • Et overvældende flertal på over 80% af de delegerede mente, at UK skulle blive i EU

I øvrigt var hovedindtrykket, at hovedtendenserne i de kommende år vil blive øget regulering, der til stadighed tilrettes på alle markeder, øget fokus på corporate governance og aspekter herunder samt øget teknologisk udvikling med mere digitalisering og brug af sociale medier – også inden for Investor Relations. Flere var af den mening, at digitaliseringen især ville betyde hurtig vækst i ’crowd funding’ og dermed distribution af kapital fra bunden, hvilket især kunne komme small- og midcap til gavn.

Internt i virksomhederne var tendensen øget integration mellem områder som IR, corporate communications, men også det juridiske, som anses for IR’s største konkurrent internt. Informationen skal kunne flyde hurtigt og gnidningsløst. Her har IR en stor mulighed som bindeled internt i organisationen og samtidig også ved at opbygge stor viden og netværk, som leddet mellem virksomhed, marked og øvrige stakeholders. Det var op til den enkelte IRO at sætte sig i førersæddet og drive en sådan udvikling.

Best practices er fortsat værktøjet, der skaber vækst, og hele IR-branchen forventes at øge sin relevans og betydning i de kommende år. Fokus bør være på at identificere, hvad der skaber værdi og sørge for, at det kommunikeres klart og konsistent i rapporteringen. Sæt klare vækstmål – og iflg. de langsigtede investorer – meget gerne bæredygtige målsætninger i stedet for hurtigt afkast. Invester tid i opbygning af den foretrukne investorbase.

Konklusion: Investor Relations kan blive en markant medspiller, drive processer, vækst og udvikling fremadrettet.