Nyheder

18.05.2015

IR chef til Matas A/S

Matas A/S, som er noteret på Nasdaq Copenhagen, søger ny chef for Investor Relations (IR)

Matas er en dynamisk virksomhed, der kan tilbyde en bred palette af personlige udviklingsmuligheder i et uformelt arbejdsmiljø. I Matas vil IR chefen få rig mulighed for at påvirke sine egne arbejdsopgaver og øve indflydelse på Matas’ udvikling.

IR chefen, som refererer til direktionen/CFO, har følgende hovedopgaver:

 • Finansiel kommunikation i forhold til såvel eksisterende som potentielle investorer samt i forhold til Nasdaq Copenhagen, herunder bl.a.

– Bistå med udarbejdelse af Delårsrapporter og Årsrapport for Matas A/S
– Udarbejdelse af diverse præsentationer til brug for direktionen i forbindelse med fremlæggelsen af Delårs- og Årsrapport for Matas A/S
– Vedligeholdelse og den daglig administration af IR website
– Rådgivning af direktion og bestyrelse omkring kommunikationsstrategi i forhold til børsmarkedet.

 • Ansvar for kontakten mellem Matas A/S og investorer samt analytikere mv., herunder:

– Møder med analytikere og investorer, hvilket bl.a. indebærer ca. 20 rejsedage årligt i forbindelse med ”roadshows”
– Praktisk forberedelse og planlægning af ”roadshows”
– Daglig kontakt med de analytikere som dækker Matas A/S
– Opsøgende arbejde i forhold til potentielt nye investorer
– Ansvar for planlægning og afholdelse af generalforsamling inklusive al praktik i denne forbindelse.

 • Compliance i forhold til de børsretslige regler, herunder bl.a.

– Fondsbørsmeddelelser og indberetninger til Finanstilsynet
– Styring af handel for insidere mv.

 • Støtte til direktionen i Matas A/S, herunder bl.a.

– Medvirken til udvikling af virksomhedens strategi
– Medvirken i forbindelse med akkvisitioner mv.
– Medvirken i forbindelse med udarbejdelse af budgetter
– Generel sparring med direktionen
– Diverse ad hoc opgaver på tværs i organisationen som en af direktionens tætteste samarbejdspartnere i organisationen

Den ideelle kandidat til jobbet har følgende kvalifikationer:

 • Erfaring med IR arbejde fra et børsnoteret selskab
 • Stærke analytiske evner kombineret med evnen til at formulere sig såvel i tale som på skrift kombineret med en vis indsigt i jura, specielt på det børsretslige område
 • Selvstændig, ansvarsbevidst og fleksibel i forhold til den meget bredde vifte af opgaver, der naturligt vil ”lande” på IR chefens bord.
 • Et stærkt ønske om at udvikle IR funktionen i Matas A/S yderligere og samtidig være en vigtig partner i udviklingen af hele selskabet sammen med direktionen og den øvrige ledelse
 • En uddannelsesmæssig baggrund som fx Cand. Merc., Cand. Polit./Oecon. eller lignende
 • En erhvervserfaring på minimum 5 år efter afsluttet uddannelse
 • Dansktalende, men flydende på engelsk i såvel skrift som tale

Matas tilbyder:

 • Personlige udviklingsmuligheder i en dynamisk virksomhed
 • Positivt og uformelt arbejdsmiljø med engagerede kolleger
 • Konkurrencedygtig aflønning, indeholdende et betydeligt variabelt element

Interesseret?

Så send din ansøgning fra linket her, Att.: HR-direktør, Henrik Dybdahl Michaelsen.

Uddybende spørgsmål vedr. job og udfordringer kan stilles til CFO Anders Skole-Sørensen på telefon: 4816 5604

Ansøgningsfrist: 10. juni 2015
Tiltrædelse:         Snarest efter aftale
Arbejdssted:       Allerød
Hjemmeside:      http://www.matas.dk

Matas kæden består af knap 300 butikker i Danmark spredt over hele landet med knap 3000 medarbejdere. Flertallet af butikkerne er samlet i et børsnoteret selskab – de resterende butikker er privatejede.

Miljø, sundhed og ansvarlighed er nøgleord for kædens arbejde. Via diverse miljøinitiativer giver vi vores bidrag på miljøområdet, og vi forbedrer løbende kædens egne varer under hensyntagen til både miljø og sundhed.

Hos Matas har vi mottoet: “Det gode råd gør forskellen”, og vi arbejder efter idéen: “Vi hjælper vores kunder med at ha’ det godt, se godt ud og være i godt humør – for rimelige penge”.