Nyheder

30.04.2015

IR chefer med udvidet ansvar – hvem gavner det mest?

Det kan gå ud over tilgængeligheden for investorerne, når IR-ansvarlige har ansvar for flere områder i virksomheden. Til gengæld kan forretningsforståelsen og indsigten i virksomheden være på et højere niveau. Fire erfarne aktører sætter fokus på emnet i denne artikel.

Af: Christian Jessen, CFA. Ejer af Analyse & Kommunikation, tidligere finansjournalist på Dagbladet Børsen mm.

”Head of Investor Relations” står der som regel på aktieselskabets engelske hjemmeside under billedet af virksomhedens IR ansvarlige. Når virksomheden altså er stor nok til, at der ikke i stedet er et billede af finansdirektøren.

Ganske ofte står der også noget mere, som rækker ud over varetagelse af den direkte kontakt med aktieinvestorerne: ”Head of Investor Relations & Strategy ”, “Head of Treasury and Investor Relations” eller mere traditionelt ”Head of Investor Relation and Corporate Communication.”

Det sender et signal om, at den investor relation ansvarlige er en betroet leder godt placeret i organisationen med mulighed for at påvirke topledelsen og virksomhedens strategi. Det lyder attraktivt for den IR-ansvarlige at få et udvidet lederansvar, og mange IR-ansvarlige i DIRFs medlemskreds forholder sig uden tvivl til den mulighed i eget karrierevalg.

Men hvad ligger der bag den udvikling, og er den også til fordel for selskabet, investorerne og analytikerne? Og hvilke overvejelser kan den enkelte IR-ansvarlige gøre sig?

Tilgængelighed i centrum

Fire erfarne professionelle på området bidrager i til at kaste lys over emnet. Det er porteføljeforvalter Carsten Dehn, SEB Wealth Management; Managing Partner Troels Gjerrild fra Executive Search virksomheden Odgers Berndtson; aktieanalytikeren Michael West Hybholt, tidligere Danske Markets, Nordea og Small Cap Danmark, samt Managing Partner Hans Bøving fra Point Communications.

Meldingerne fra de fire er selvsagt ikke entydige, men et af flere fællestræk er, at det udvidede ansvar ofte er vigtigere for den enkeltes karriereforløb, end det trods alt er for investorerne og virksomheden.

Michael West Hybholt lægger ud med at minde om det enkle, praktiske arbejde, som også er kernen i godt IR-arbejde, og må være på plads til hver en tid:

“Tilgængeligheden er en kerneydelse for IR-funktionen, at man som investor hurtigt kan komme i dialog med selskabet. Det kan både være en fordel og ulempe, at IR-funktionen påtager sig andre opgaver i virksomheden. Det styrker ofte IR-funktionens kompetence, men kan altså gå ud over tilgængeligheden,” siger Michael West Hybholt.

Hans Bøving, Point Communications, er på linje med analytikeren. Han udlægger spørgsmålet sådan her:

”Det vigtigste er kvalitetstid til IR-arbejdet. Og i en del selskaber bliver IRO’en helt sikkert bedre til sit IR-arbejde, hvis han/hun ved siden af IR har en anden funktion eller et andet ansvarsområde, som sikrer, at han/hun er tættere på forretningen og er direkte involveret i processer og beslutningsgange,” siger Hans Bøving.

”Men det er ikke nødvendigvis det rigtige i alle selskaber. Det afhænger i høj grad af selskabernes ambitioner med IR og kompleksiteten i IR. Er du på road-show 150 dage om året, er der grænser for, hvor meget du kan passe ved siden af,” tilføjer han.

Fællestræk i karriereforløb

Der er fællestræk i de typiske karriereforløb, som har ført til et udvidet ansvar for den IR-ansvarlige.

Første karrierespor er: Virksomhedens investor relation ansvarlige har gjort det godt gennem en årrække, og har nu attraktive jobmuligheder i andre selskaber. Toplederen vurderer, at den IR-ansvarlige er moden til et yderligere ansvar i selskabet.

”Det gør det muligt at forlænge en god mand eller kvindes varetagelse af IR-funktionen i nogle år. At være IR-ansvarlig er i vidt omfang en specialistfunktion, men besidder den pågældende også lederevner, kan det være en god løsning,” siger Troels Gjerrild fra Odgers Berndtson.

”Som IR-ansvarlig skal man være opmærksom på, at man derved opnår værdifuld ledelseserfaring, men ens viden og kvalifikationer bliver også mere specifikt knyttet til den enkelte virksomhed. Det gør det ikke nødvendigvis lettere at skifte til en anden virksomhed på et senere tidspunkt,” tilføjer han.

Tunge kandidater kræver mere

En andet forløb kan være, at virksomheden ønsker at tiltrække en såkaldt ”tung kandidat” udefra til IR-funktionen. Det er ofte en person længere fremme i sit karriereforløb. Vedkommende er interesseret i jobbet og argumenterer samtidig for, at han eller hun kan tilbyde virksomheden ”noget mere”. Der bliver derfor oprettet en stilling med et udvidet ansvar for f.eks. strategi eller kommunikation.

”Det kan tiltrække en kandidat med brede skuldre, men virksomheden skal nok være forsigtig med at tilpasse organisationen og lave et skræddersyet job. Den dag den pågældende forsvinder, risikerer man at stå tilbage med en organisation, der må ændres på ny alene af den grund,” siger Troels Gjerrild.

Endelig ses det, at virksomheden vurderer, at det meget tætte kendskab til virksomheden opnået gennem en årrække er vigtigere for udfyldelsen af rollen, end at have kapitalmarkedserfaring og være på fornavn med analytikerne og investorerne. Derfor bliver IR-jobbet et supplerende ansvar for en leder, som i forvejen har været i virksomheden i en årrække.

”Vores oplevelse er, at stadigt flere selskaber vælger at prioritere den faglige indsigt og erfaring i den enkelte virksomhed, når de vælger en IR-ansvarlig. Investorerne vil helst møde CEO, men en IR ansvarlig med en faglig baggrund vil de også opfatte som en værdifuld samtalepartner” siger Troels Gjerrild.

Indefra eller udefra

Spørgsmålet om værdien af IR-profiler med et udvidet ansvar er knyttet til en anden af de gængse overvejelser, som virksomheden skal gøre sig, når der skal vælges en IR-profil:

  • Den kan vælge en finansielt uddannet profil fra børsmarkedet, som måske har været aktieanalytiker eller porteføljeforvalter. Vedkommende kender aktiemarkedets dagsorden til bunds og vil fungere godt for eksempel i forbindelse med en kapitaludvidelse.
  • Eller den kan vælge en profil med mere brancheerfaring og en dybfæstet forretningsforståelse. Kandidaten skal til gengæld opbygge et kendskab til markedernes funktionsmåde, og kan komme til at begå nogle fodfejl i starten af sit forløb.

Porteføljeforvalteren Carsten Dehn har også været aktieanalytiker. Han ved godt, hvilken profil han foretrækker.

”For vores investeringsproces er det ikke særligt vigtigt, at den IR-ansvarlige har kapitalmarkedserfaring. Det er derimod rigtig godt, når den IR-ansvarlige har været i selskabet i en årrække, kender dets kultur og har en god forretningsforståelse i sin branche,” siger Carsten Dehn.

Proportional værdi og kompetence

Michael West Hybholt har mødt et væld af danske selskaber som aktieanalytiker og analysechef i Danske Markets, Nordea og senest SmallCap Danmark. Det er ifølge ham et personafhængigt job, hvor den ideelle profil ikke findes.

“IR-funktionen relevans for de professionelle investorer er proportional med den kompetence, som den bliver udfyldt af. En god IR-funktion skal være tilgængelig og god til at kommunikere. Men det vigtigste er, at den kender virksomheden i alle afkroge hvad angår drift, strategi, konkurrencesituation og markedsforhold,” siger Michael West Hybholt.

Carsten Dehn mener, at IR funktionens forretningsforståelse og viden er ekstra afgørende i et stort selskab, hvor adgangen til ledelsen kan være begrænset til fælles præsentationer under to årlige road shows.

”Vi anvender primært investor relation funktionen, når vi skal opbygge det grundlæggende kendskab til virksomheden. Men siden kan funktionen ikke erstatte dialogen med topledelsen, uanset hvilken viden og kompetence den ansvarlige besidder,” siger Carsten Dehn.

Det optimale valg

Det sidste er et klassisk investorsynspunkt. Det er ofte formuleret i den enkelte kapitalforvalters investeringsproces, at der ikke købes aktier i et selskab uden at man har mødt topledelsen, så her er der ingen vej udenom at kunne se ledelsen i øjnene.

Spørgsmålet er så, om IR-ansvarlige med et udvidet ansvar er bedre til at være perfekte substitutter for ledelsen med den højeste grad af troværdighed. Point Communications teamet har jævnligt haft mulighed for at rådgive selskaber om tilrettelæggelse af IR-arbejdet.

”Udvidede beføjelser er i sig selv ikke er det vigtigste. Det vigtigste er, at IRO’en kan sin metier – at han/hun svarer hurtigt, kender spillet, forstår “modpartens” behov og formår at udlægge teksten operationelt – og at IRO’en samtidig kender selskabet og dets markeder, drivers, finanstal, aktuelle udfordringer med meget mere, ligesom IRO’en også selvfølgelig skal kende sin topledelses tanker og prioriteter,” understreger Hans Bøving.

”IRO’en skal sikres en placering, så IRO’en er meget tæt på forretningen og ligeså tæt på ledelsen. IRO’en skal både vide, hvad der foregår i maskinrummet og på broen. I nogle virksomheder opnår man det, ved at IRO’en har en funktion ved siden af IR. I andre virksomheder er det ikke en god løsning. Det kommer an på hver enkelt virksomheds ambitioner med IR, kompleksiteten i IR-arbejdet, interessen fra investorer/analytikere med mere,” uddyber Hans Bøving.

Sammenfattende er der altså muligheder for alle IR-ansvarlige for at levere en fornem indsats for selskabet, uanset ens faglige baggrund og placering i organisationen. Det er et opløftende budskab!

———–

I forbindelse med DIRFdagen sidste år blev der gennemført en medlemsundersøgelse af baggrunden for den typiske IR-ansvarliges rolle og kompetencer (IR-persona). Læs og gense præsentationen af resultaterne her.