Nyheder

24.04.2015

Ændrede oplysningskrav på vej

Af: Dorte Samuelsen, formand for DIRFs reguleringsudvalg

Folketinget har for nyligt vedtaget et lovforslag, der baner vej for implementeringen af en række ændringer i gennemsigtighedsdirektivet, og som vil medføre ændrede oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber, storaktionærer og Finanstilsynet.

Ændringerne betyder blandt andet, at:

  • Kravet om offentliggørelse af kvartalsrapporter eller kvartalsrapporter bortfalder
  • Fristen for udsteders offentliggørelsen af halvårsrapporter forlænges fra to til tre måneder
  • Der sker en harmonisering af flagningsreglerne for egne aktier
    Flagningspligten for store besiddelser af afledte finansielle instrumenter mm. udvides
  • Der indføres en ny opgørelsesmetoden for flagning af ændring i aktiebesiddelser
  • Finanstilsynet får også pligt til at offentliggøre sanktioner og foranstaltninger pålagt fysiske personer (p.t. kun juridiske personer)

Ændringerne vil træde i kraft den 26. november 2015.

Du kan læse mere om ændringerne i nyhedsbrevet fra Bech-Bruun her.