Nyheder

29.01.2015

Medlemmerne godt tilfredse med DIRF

Opsamling af feedback fra DIRFs medlemstilfredshedsundersøgelse gennemført i november 2014. Formålet med undersøgelsen var at give medlemmerne god mulighed for at kommentere på emner som de udbudte medlemstilbud, DIRFs kommunikationsaktiviteter og DIRF-medlemskabet som helhed.

Af: Christina Fris Bjørling

DIRF foretog i slutningen af 2014 den første samlede medlemstilfredshedsundersøgelse siden 2011. Godt 30% af medlemmerne besvarede undersøgelsen mod 20% sidste gang, og den generelle tilfredshed med foreningens tilbud var gennemsnitligt 3,85 på en skala fra 1-5, hvor 5 repræsenterer maksimal tilfredshed på alle parametre. Den gennemsnitlige tilfredshed med foreningen var på uændret niveau i forhold til 2011.

Det er fortrinsvis erfarne IR-folk, der valgte at besvare medlemstilfredshedsundersøgelsen. To ud af tre besvarelser er indsendt af respondenter, som har arbejdet med IR i mere end 5 år, og langt de fleste svar (80%) kommer fra hovedstadsområdet. 1/3 af besvarelserne er indsendt af largecap selskaber og en anden 1/3 fra serviceleverandører.

Om undersøgelsens overordnede resultat siger foreningens formand Lars Møller: ”Det er absolut glædeligt, at vi kan se, at den generelle medlemstilfredshed er høj; det er et skulderklap til foreningens og de forskellige udvalgs arbejde. Der er ikke meget at komme efter. Gode resultater må dog aldrig blive en sovepude. Vi er som forening altid åben for nye input fra medlemmerne.”

Medlemmerne er DIRFs ambassadører

Et nyt DIRF medlem hører almindeligvis om foreningens arbejde vi kolleger og netværk (78%) og 53% af respondenterne mener efterfølgende, at medlemskabet af DIRF direkte bidrager til, at de samlet set kan levere en højere kvalitet i de daglige IR opgaver. Netværk og DIRFs arrangementer er de mest centrale kilder til information om IR-disciplinens tendenser og udvikling, men også fag- og dagpressen spiller en rolle her. Tre ud af fire vil anbefale DIRF til andre, mens den resterende ¼ har krydset af i feltet ”ved ikke”. Hver femte er aktiv eller kunne overveje at gå ind i DIRFs udvalgsarbejde.

Lars Møller siger: ”Udvalgsarbejde er en hjørnesten i foreningens arbejde, for vi er i høj grad drevet af frivillig arbejdsindsats. Derfor er det positivt, at så mange deltager eller gerne vil deltage. For udvalgsmedlemmerne er det også med til at øge indflydelsen og danne netværk.”

Netværk og arrangementer centralt for foreningens popularitet

Lige netop netværk og foreningens arrangementer er den primære grund til, at respondenterne i sin tid meldte sig ind i DIRF, skarpt forfulgt af adgang til Best Practice og på tredjepladsen opdatering på Love og Regler. Tilsvarende bruger respondenterne især foreningens tilbud i forbindelse med medlemsmøder og DIRFdag samt møder DIRF via nyhedsbrevet. Den største tilfredshed med foreningen er også at spore her med medlemsmøder på førstepladsen og DIRFdagen på andenpladsen, mens netværksmøder har sneget sig ind på en tredjeplads, efterforfulgt af nyhedsbrevet.

Lars Møller kommenterer: ”Vores medlemsmøder handler i høj grad om Best Practice og Love og Regler. Hvad mange måske er knap så opmærksom på, så ligger der også en del information om de temaer på vores hjemmeside. Måske skulle vi annoncere lidt mere aktivt for det.”

Hjemmesiden bruges mindst

Brugervenligheden på de forskellige dele af hjemmesiden vurderes højt (4,14 hvor 5 er maksimum), mens hjemmesiden er den kilde til information, som respondenterne angiver at bruge mindst (2,83), når de skal pege på, hvordan de holder sig fagligt ajour med de seneste IR-tendenser. Her ligger andre medier, netværk, DIRFS arrangementer og nyhedsbrevet alle højere.

”Brugen af DIRF.dk er for lav. Her skal vi gøre en indsats for at løfte kendskabet til siden. For tiden arbejder vi blandt andet på en opdatering af vores IR Best Practice, som jeg er sikker på er et emne, som vil interessere vores medlemmer og skabe mere brug af hjemmesiden. Vores mål er at DIRF.dk skal være stedet, hvor vores medlemmer søger relevant information om IR faget”, slutter formand Lars Møller.