Nyheder

20.10.2014

DIRF høringssvar om ændring af værdipapirhandelslov

DIRFs høringssvar til udkast til lovforslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love

Af: Dorte Samuelsen – Partner – Guidance

DIRF har gennemgået udkast til lovforslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love, hvor der på IR-området er forslag på følgende områder:

  • Afskaffelse af kravet om kvartals- og periodemeddelelser
  • Ændring af fristen for offentliggørelse af kvartalsmeddelelser fra 2 til 3 måneder
  • Administrative lettelser vedr. godkendelse og registrering af prospekter
  • Tilgængelighed af års- og delårsrapporter
  • Modernisering af flagningsreglerne – herunder ændringer vedr. finansielle instrumenter, egne aktier og offentliggørelse ”omgående”

Læs hele høringssvaret.

Udkast til samlelovforslag