Nyheder

01.10.2014

Indtryk og præsentationer fra DIRFdagen 2014

DIRFdagen er en årlig konference, der samler IR- og kommunikationsfolk på tværs af virksomheder og brancher i Danmark.

På årets DIRFdag 2014 var der sat fokus på to af hovedingredienserne til selskabernes fortsatte vækst og værdiskabelse frembragt gennem effektiv og målrettet IR.

Link til hele programmet

Link til samlet præsentation

Velkomst ved DIRF’s formand

Præsentation af IR Persona

Baggrundsartikel

Investor targeting
Det kræver en klar strategi og hårdt arbejde for det enkelte selskab at opnå den ønskede aktionærsammensætning – for nogle selskaber lykkes det, mens andre må se langt efter den ”optimale” løsning og tage, hvad de kan få.

– Hvordan går det for de danske selskaber med at tiltrække de investorer, som de ønsker?
– Hvad kan selskaberne gøre for at optimere deres arbejde med investor targeting
– Hvad sker der på investorsiden – hvem og hvad vil de gerne investere i?
– Hvilken rolle spiller markedspladserne, når det gælder om at tiltrække investorer?

Præsentationer:

Lars Møller – Tryg

Matt Kamisher-Koch – CEB

Christian Hansen – Nordea

Referat

 Shareholder activism – eller blot aktive aktionærer – er der tale om en ny og blivende trend?
Både internationalt og i Danmark ser vi løbende en række eksempler på øget aktivitet blandt aktionærerne. Det udfolder sig på mange forskellige måder – fra aktioner fra aktivistiske hedge funds til større engagement fra de private investorer på de børsnoterede selskabers generalforsamlinger.
– Er det en trend, der vil blive endnu stærkere fremover?
– Er der forskel på aktionæraktivisme og aktive aktionærer?

Morten Kierkegaard – VP

Christian Lundgren – Kromann Reumert

Zaiga Strautmane – Unipension

Kjeld Beyer

Referat

“Stolpe-ind og stolpe-ud på børsen”Oplæg ved Kommunikations- og marketindirektør Anders Bay, Brøndby IF om at aflægge halvårsregnskab 33 gange om året.
– Hvilke scenarier forbereder vi os på?
– Hvor er udfordringerne for vores klub i forhold til det at være på børsen?
– Hvem er vores aktionærer?

Anders Bay – Brøndby IF

Referat

 

Afrunding – tak for i dag
DIRF’s formand Lars Bentsen Møller

Drinks og networking