Nyheder

18.09.2014

IR-ansvarlige er gode til at formidle equity story

Størstedelen af alle IR-ansvarlige i danske virksomheder anser sig selv som stærke formidlere af virksomhedens equity story.

Af: Kira Støresmø Bengtsson, projektassistent, Bysted

Det viser en undersøgelse som DIRF netop har gennemført blandt de IR-ansvarlige. Formålet med undersøgelsen har været at opnå en bredere viden om, hvilke arbejdsopgaver IR-medarbejdere primært varetager og hvilke veje de fremadrettet ønsker at gå – både fagligt og ansættelsesmæssigt.

De IR-ansvarliges opgaver

Undersøgelsen viser et billede af det typiske DIRF medlem, som en mand i 30-45 års alderen, hvor kun få har mere end 10 års erfaring som IR-ansvarlige.

Ser man på medlemmernes arbejdsopgaver, svarer 80 % af de adspurgte, at de ikke udelukkende beskæftiger sig med opgaver, der relaterer sig til IR, men at de i særdeleshed også er beskæftiget med strategi, jura, HR, marketing og PR.

Arbejdstiden bliver, af de IR-ansvarlige, ofte brugt på at arrangere og forberede møder og arrangementer med analytikere og investorer. Derudover udvikle årsrapport, regnskaber, præsentationer og fondsbørsmeddelelser. Meget lidt tid går med at udvikle og opdatere den digitale kommunikation.

IR’s position i virksomheder

Undersøgelsen viser, at der kun er ansat max. to IR-folk i 75 % af de adspurgte virksomheder, og i 55 % af virksomhederne er der endog kun én enkelt medarbejder, der er ansvarlig for IR.

Over halvdelen af de IR-ansvarlige i undersøgelsen er typisk fra virksomheder med mellem 1.000 og 10.000 ansatte og her er arbejdet med IR ikke kun forbeholdt IR-medarbejderen/chefen. CEOs og CFOs bruger op til 40 dage om året på IR-relateret arbejde, CFOs lidt mere end CEOs.

Uddannelse og erfaringer

Størstedelen af DIRFs medlemmer har en økonomisk uddannelsesbaggrund, hvorimod kun et fåtal har en primær uddannelse inden for kommunikation og marketing.

Mange af de IR-ansvarlige har en jobmæssig forhistorie. Hovedparten har arbejdet med analyse, controlling, økonomi eller været beskæftiget i tilsvarende jobs, og kun få har tidligere erfaringer med arbejde inden for fx HR og kommunikation.

Fremtidig uddannelse og job

I forhold til de IR-ansvarliges fremadrettede uddannelsesplaner er svaret typisk, at en evt. videreuddannelse eller kompetenceudvikling vil være inden for ledelse og strategi. Kun få vil søge uddannelse og udvikling inden for kommunikation, markedsføring eller digitale medier. Samtidigt forestiller de fleste IR-folk sig, at de i fremtiden vil besætte et job inden for ledelse og forretningsudvikling.

Formidling af equity story i fokus

De IR-ansvarlige er stærke i tal og fakta, men de ser også i høj grad sig selv som stærke formidlere af virksomhedens equity story samt i at rådgive virksomhedens ledelse. Til gengæld mener de ikke selv, at de er gode til at udvikle og redigere tekst eller projektlede. Og kun én enkelt i undersøgelsen mener at være god til at udvikle og opdatere webkommunikationen.

Tjek persona for den IR-ansvarlige i Danmark