Nyheder

17.08.2014

Investor targetting globalt: Indtryk fra NIRI + IR Society konferencer

Bliver IR målt og bedømt forskelligt rundt omkring i verden? I takt med at aktiemarkederne og investorerne bliver stadig mere globale, bliver IR-folkenes arbejdsopgaver med Investor Targetting også mere differentieret, og der er mange flere aspekter, der skal tænkes ind, før end man drager på roadshow i forskellige verdensdele, for hvad der virker hos amerikanske investorer, kan have den stik modsatte effekt i Asien.

Af: Tina Høilund Pedersen

I USA tillægges møder med senior management meget større betydning end i Europa (64%/51%), og 49% af amerikanske investorer lægger ingen investering i et selskab uden først at have mødt senior management, og jo mindre selskab, desto større er behovet for at sende topledelsen på tur. Det er først efter 2-3 møder med topledelsen, at IRO kan få noget ud af møder med de store institutionelle investorer på egen hånd i USA, hvilket allerede efterleves i USA, Canada og UK.

Til gengæld tager selskaberne fra det kontinentale Europa i langt højere grad på roadshow uden for deres hjemmemarkeder (77% vs. 12% amerikanske selskaber), og den øgede konkurrence i USA om investorerne kan mærkes, hvor de største selskaber derfor er begyndt at rette blikket mod investorer i Asien og Europa.

Forventningerne til mødeformat samt krav til indholdet af information og nøgletal for selskaberne er dog markant forskellige. Hvor amerikanerne værdsætter de personlige relationer højest og ikke er så interesseret i præsentationer, så skal de omvendt ikke møde op hos europæiske og asiatiske investorer uden factsheet med nøgletal, guidance mv., hvis de vil tages seriøst.

Trenden henimod en mere international investorsammensætning øges i takt med selskabets størrelse, hvilket forstærkes af, at investorerne foretrækker de etablerede aktiemarkeder frem for de nye markeder og obligationer. Andre trends viser, at europæiske investorer er mere langsigtede end de amerikanske, og at Asien spåes at ville overtage amerikanernes førerposition inden for de kommende ti år, men overalt hersker der en generel usikkerhed om kapitalmarkederne.

Har IR så nogen betydning for investorernes værdisætning af selskaber og dermed vækstmuligheder? I høj grad da en rundspørge blandt amerikanske buyside-analytikere vurderer selskaber med ”superb IR” til at få 10% merpris for deres aktier, mens selskaber med en dårlig IR-performance lå med en ”aktierabat” på mellem 12-25% i forhold til gennemsnittet.

Hvordan ser investorerne så egentlig på dit selskab, giver det nogen mening at indsamle investorfeedback og i så fald på hvilken måde? Beskeden på IR Society’s konference var, at de fleste investorer gerne hjælper med direkte feedback på perception studies. Rådet var dog, at man først skulle sikre sig, at selskabets kommunikation blev opfanget rigtigt i markedet, undersøgelsen skulle være talbaseret, og alle interessenter skal inddrages, hvis det rette billede skal frem inkl. højtråbende minoriteter – og hvis kritik var irrelevant skulle det modsvares af facts. Generelt er værdien af perception studies dog farvet af selskabets  troværdighed og transparens i investorkommunikationen,  ligesom de kendte parametre som imødekommenhed og reaktionstid er afgørende.