Nyheder

10.07.2014

Offentliggørelse af års- og delårsrapporter

Af: Dorte Samuelsen – Guidance

Fra tid til anden bliver der sat fokus på tidspunktet for offentliggørelse af års- og delårsrapporter. Ifølge oplysningsforpligtelserne skal rapporterne offentliggøres hurtigst muligt efter godkendelse, og såvel NASDAQ OMX og Finanstilsynet søger at sikre, at dette overholdes.

Ordlyden af oplysningsforpligtelsen giver en klar rettesnor, men i praksis kan der være nogle udfordringer i forhold til selskabernes interne procedurer, som betyder, at der efter afholdelse af bestyrelsesmødet, hvor rapporterne er på dagsordenen, er behov for en tilretning og derefter en endelig godkendelse.

DIRF vil gerne opfordre selskaberne til, at godkendelsesprocedurerne for års- og delsårsrapporterne og de interne procedurer på området generelt er velbeskrevne og ligeledes kan dokumenteres, således at oplysningsforpligtelsen overholdes.

Ønsker du som medlem at drøfte forholdene omkring offentliggørelse af års- og delårsrapporter nærmere, er du velkommen til at kontakte DIRF’s bestyrelse:

Lars Møller, formand, tlf. 22 66 66 05

Hanne Leth Hillman, næstformand, tlf. 50 60 36 89

Dorte Samuelsen, formand for Reguleringsudvalget, tlf. 20 23 62 54

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen i DIRF