Nyheder

19.05.2014

Spændende debat og input fra mødet “IR og sociale medier”

Sociale medier er for længst kommet på agendaen i virksomhederne. Men mange er i vildrede, når det handler om IR-kommunikationen med via Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn eller andre relationsudvik­lende medier.

Seniorrådgiver Lars Sandstrøm, Bysted faciliterede mødet og gav en kort introduktion om danske virksomheders anvendelse af sociale medier i investorkommunikationen.

Herefter fortalte Senior Account Executive Oscar Rydman fra LinkedIn om, hvilke muligheder han så for finansiel branding gennem strategisk anvendelse af Linkedin som Corporate Communications kanal.

Finansanalytiker Per Grønborg, Danske Bank Equities gav sit syn på analytikernes brug og forventninger af sociale medier i deres arbejde, og fra investorsiden deltog Porteføjlemanager Jacob Schmidt Johansen med input.

Undervejs var der mange spørgsmål og livlig debat om emnet mellem paneldeltagerne og de mange mødedeltagere.

Lars Sandstrøms præsentation

Oscar Rydmans præsenation