Nyheder

21.03.2014

Frihed til at vælge sprog en fordel i årsrapportering

I Børsen den 21. marts 2014 har DIRF’s bestyrelse ved Lars Møller et debatindlæg om lovændringen, der åbner op for, at virksomhederne kun udgiver årsrapporter på engelsk.

Af: DIRF’s bestyrelse v. Lars Møller, formand

Effektiv investor-kommunikation

I en kommentar i Børsen den 6. marts 2014 skriver Jens Møller Nielsen fra Dansk Aktionærforening, at det ikke giver mening for danske virksomheder med danske ejere, medar­bejdere og kunder kun at udsende årsrapporten på engelsk.

I december 2013 blev selskabsloven ændret, så det nu er muligt for de børs­noterede selskaber kun at rapportere på engelsk. Loven matcher dermed en ønsket praksis for mange selskaber. I Dansk Investor Relations Forening (DIRF) hilser vi både lov og praksis velkommen, fordi det tilgodeser mange selskabers krav om effekti­vi­ser­ing og målrettet og tidsvarende kommunikation, hvilket også har fået mange selskaber til at ændre praksis i forhold til alene at udgive en digital rapport i takt med øvrige digitalisering i samfundet.
Målrettet investorpleje

DIRF mener, at deregulering af selskabernes valg af sprog og rapporteringsformat er en fordel, da selskaberne i højere grad får frihed til at vælge den rapporteringsform og investorpleje, som vurderes mest optimal for virksomhedens interessenter.

Og der er forskel på informationsbehovet hos en fond, bank eller institutionelle investorer og så den information, som private aktionærer, medarbejdere og kunder ønsker at modtage. Selv om mange selskaber har gjort et stort arbejde for at gøre årsrapporten mere interessant og læseværdig for de ikke-professionelle regnskabslæsere, så har regulering og mere omfattende rapporteringsstandarder også bidraget til at øge kompleksiteten.

Selv de store selskaber blandt DIRF’s medlemmer modtager et faldende antal bestillinger på en dansksproget trykt årsrapport. Simpelthen fordi det ikke er læsning i øjenhøjde med de bredere målgrupper, og fordi informationen kan findes via andre mere målrettede kanaler og materialer.

Fokus på de private

Den faldende efterspørgsel efter årsrapporter fra private aktionærer betyder ikke, at de ikke efterspørger information, eller at selskaberne ikke prioriterer private investorer. Selv om der er udsving fra selskab til selskab, så har vi i DIRF de sidste 8-10 år kunnet se en markant stigning i antallet af kanaler, aktiviteter og omkostninger anvendt til aktionærkom­munikation.

Stadig flere selskaber udgiver profilfoldere og  nyhedsbreve (på dansk), opgraderer hjemmesider, kommuni­kerer hyppigt via pressen og sociale medier, deltager på aktionærmesser og udgiver digitale årsrapporter. Alt sammen for at imødekomme efterspørgslen efter mere målret­tet og autentisk kommunikation med private aktionærer samt andre, der ønsker at kommunikere med de børsnoterede selskaber.