Nyheder

16.01.2014

Brug af sociale medier – trends i USA ultimo 2013

Amerikanske selskaber er førende i udvikling og implementering af sociale medier, der både omfatter Facebook, Twitter, RSS feed, video, LinkedIn, etc.

Af: Tina Høilund Pedersen

Sociale medier bliver i stigende grad anvendt aktivt af investorer og tradere til at følge med og opfange de første signaler om, hvor markedet bevæger sig hen. Betydningen og informationsmængden på Facebook og Twitter er især i USA enorm og vokser fortsat, og denne store datamængde er brugbar til mere meningsfulde analyser.

Læs artiklen “Q&A: How market participants are using social media” bragt i nyhedsbrevet fra NIRI – National Investor Relations Institute, hvor der bl.a. gives bud på, om investorer faktisk er begyndt at bruge sociale medier mere seriøst de sidste par år?