Nyheder

17.07.2013

DIRF: Klar til fremtiden

Jubilæumsartikel skrevet i anledning af DIRF’s 25 års fødselsdag i 2013.

Af: Diana Grimberg

Kære DIRF

Et forsinket tillykke med de 25 år – kun få har været med hele vejen, men vi er mange, som igennem årene har glædet os over det faglige fællesskab, DIRF har dannet rammen om. På mange måder kan dansk Investor Relation takke DIRF for den store anerkendelse, vi møder internationalt, og for at gøre IR til en samlende kraft i rigtig mange virksomheder. Foreningen har været på en imponerende rejse, og rigtigt mange har bidraget med ideer og hårdt arbejde – og selv efter 25 år er foreningen stadig kendetegnet af en uforlignelig pionerånd.

En markør for fremtiden
DIRF’s historie er historien om et paradigmeskift, hvor IR-feltet gik fra pionér-projekt til professionel game changer. Tiden var en anden dengang i april 1988, hvor en gruppe danske informationschefer tog pejling i markedet og definerede behovet for en målrettet indsats inden for finansiel kommunikation. Analyseafdelingerne stillede krav til selskaberne, og investorerne – private som institutionelle – krævede indsigt og information, de kunne basere deres investeringer på. Samtidig var aktiehandlen blevet elektronisk, hvilket kun var med til at skærpe stemningen af tempo og konkurrence.

Henning Rostung, Mogens Vang Rasmussen, Ib Henry Hansen, Christina Lage Hansen og Flemming Wittrock var ægte pionerer. Ikke alene så de behovet for et fagligt forum – de satte med etableringen af DIRF en vigtig markør for, hvad der efterfølgende er blevet et omdrejningspunkt for det professionelle arbejde med IR: De vidste, at netværk, sparring og deling af viden er essentielt. Det er fundamentet og det bånd, der knytter DIRF’s medlemmer sammen, og som vi arbejder målrettet på at kvalificere og effektivisere i forhold til virksomhedernes ejere og interessenter.

Konstant inspiration
Kun få har sikkert kunnet forestille sig den rolle, DIRF skulle komme til at spille 10-15 år senere. Myndigheder og marked intensiverede deres fokus på Corporate Governance, begrebet CSR blev introduceret, og kravet om shareholder value fik topprioritet. DIRF blev en samlende faktor, der udstak retningen og anviste muligheder og løsninger. Og her kom foreningens internationale forankring os til gavn.

DIRF var på forkant med udviklingen i 1990, da foreningen sammen med den engelske søsterforening IRS, det amerikanske NIRI og franske CLIFF stiftede den internationale paraplyorganisation IIRF (det senere Global IR Network) og banede vejen for det nordiske samarbejde NIR og det nordiske konferencesamarbejde NIRC.

At DIRF og specielt Lynge Blak gik forrest i internationaliseringen af vores arbejde sikrede, at vi hele tiden kunne finde inspiration og honorere de stigende krav til årsrapporter, ejerbøger og generalforsamlinger. Ikke mindst, da der blev sat strøm til det hele, og en ny æra tog sin begyndelse.

Fra teenager til voksen
Det var under Ole Søebergs formandsskab, man talte om, at DIRF var en teenager, der var ved at blive voksen. Man kunne også sige, at foreningen fandt sit femte gear, da man i 2005 igangsatte den gennemgribende revision for at øge værdiskabelsen og fordelene for medlemmerne.

Det betød en skarpere digital profil, bedre kommunikation og ikke mindst flere og mere velbesøgte arrangementer, bl.a. DIRF-dagen, der er blevet vores rygrad og foreningens ”årsmøde”. Det femte gear bar frugt: Medlemstallet blev fordoblet.

Bevar visionen
Nu kan vi så kigge frem mod de næste 25 år. Vil DIRF stadig vise vejen for fremsynet handling og langsigtet værdiskabelse? Det håber jeg.

Vi står over for mange ændringer; nye forudsætninger, mål og krav.

Vi kan se, at markedsstrukturen er ved at forandre sig. Analytikerne er blevet til buy- og sell-side-analytikere, og aktionærerne stiller langt større krav. ”Markedet” er blevet til flere markeder, hvor Dark Pooles og aktionæraktivisme er kommet for at blive, om end vi stadig taler om det med vis distance. Det samme gælder brugen af de sociale medier til at opbygge aktionærtillid.

Men sikkert er det, at IR vil bevæge sig ind på nye territorier. Det aktive ejerskab vil antage nye former og de sociale medier kommer til at udgøre nye, uformelle-formelle kanaler, vi skal kunne navigere sikkert i for at adressere alle interessenter. Hvem ved eksempelvis, hvilken rolle Twitter kommer til at spille i de kommende IPO’s?

Jeg er overbevist om, at vi mere end nogensinde har brug for DIRF som et forum til at diskutere, hvordan vi får det bedste ud af mulighederne. Dette tillykke er derfor et helhjertet ønske om at bevare det visionære blik og viljen til at gå forrest, så dansk IR kan bevare sin plads blandt de bedste i verden.

 

De bedste hilsner,

Diana Grimberg

 

Grimberg CommunicationsGrimberg Communications