Nyheder

05.06.2013

Lovforslag om årsrapporter på engelsk er sendt i høring

Erhvervsstyrelsen har udsendt et lovforslag i høring med ændringer til årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love. Formålet er primært at give danske virksomheder mulighed for at aflægge deres årsrapport udelukkende på engelsk og herudover indeholder lovforslaget også en præcisering til lovkravet om kønskvoter.

Lovforslaget forventes fremsat i starten af oktober 2013. I henhold til høringsudkastet forventes loven at træde i kraft den 1. januar 2014, så årsrapporter, der aflægges efter denne dato, kan anvende den nye mulighed.

Læs mere her eller se høringsudkastet