Nyheder

14.05.2013

Nye anbefalinger om corporate governance

Komitéen for god Selskabsledelse har netop offentliggjort nye anbefalinger for god selskabsledelse. De nye anbefalinger har til formål at understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse, og dermed bidrage til selskabernes langsigtede succes.

Anbefalingernes antal er reduceret fra 79 til 47. Det forventes, at NASDAQ OMX Copenhagen A/S implementerer de nye anbefalinger med virkning for regnskabsår, der starter 1. januar 2013 eller senere.

Læs mere