Nyheder

20.02.2013

Her er tallene, der tæller i 2013

DIRF mener, at det er god IR-praksis at forsyne aktionærerne og offentligheden med ledelsens opdaterede vurderinger af den forventede udvikling.

Af: Eytan Steinitz

Sikre indikatorer på virksomhedernes vækst og den globale vækstmotor er i centrum, når virksomheder og analytikere skal udpege årets vigtigste nøgletal. Men der er også plads til tro, håb og kærlighed – hvis der bare bliver leveret på dem.

Af Eytan Steinitz, souschef på TV 2 Finans
Det er vækst i bred forstand, som er årets vigtigste tal, når virksomhederne aflægger regnskab og skal sælge sig til investorerne. Virksomhedens organiske vækst, toplinjevæksten, væksten i verdensøkonomien og modet til at love yderligere fremgang senere i år. Men en stribe centralbankchefer kan også få en nøglerolle.

Sådan lyder meldingen fra en stribe af de selskaber og analytikere, vi har talt med.

“Når analytikerne kigger på Rockwool, er der to ting, som særligt stikker ud i år: Toplinjevæksten og inputpriser. Altså hvor meget vi kan vokse, og hvad vi betaler for råvarerne,” lyder det fra Thorkild Diness Jensen, Rockwools direktør for investor relations og kommunikation.
“Vi er så langt gennem krisen, at investorerne godt ved, at rigtig meget overflødig fedt er skåret væk fra virksomhederne. Det interessante nu er, om den slankede maskine får mere at arbejde med,” tilføjer han.
Knaphed på kapital
I Ambu, som producerer hospitals- og redningsudstyr, siger administrerende direktør Lars Marcher: “Når der bliver kigget på os, handler det i høj grad om den organiske vækst – altså om vi vækster mere end markedet. Men også om vi har et tilpas antal nye produkter på hylden, så vi ikke har udsigt til at komme under prispres.”
Ambu-chefen er også meget opmærksom på, at kapitalstrukturen er kommet meget i fokus under krisen: “Indtjeningen og cashflowet er helt sikkert tal, der bliver holdt øje med hos os. Lånekapital er blevet en knap faktor, og derfor er vi glade for at være gældfri og alligevel kunne vækste.”
Også en finansvirksomhed som Spar Nord mærker investorerne skarpe blik på vækstsporet. “Når investorerne kigger på vores bank, er det udlånsvæksten, omkostningerne og tabsniveauet, investorerne kigger på. Og hvad vi siger, om vores strategiske position i sektoren. Udlånsvæksten er meget i fokus, fordi det er selve motoren i den forretning, vi driver;” lyder det fra Spar Nords kommunikationsdirektør Ole Madsen.
Krise skygger for virksomhederne

Taler man med de store bankers og finanshuses analytikere, ja så levner de kun begrænset rum til den enkelte virksomhed, når den skal sælge sig på gode nøgletal til investorerne. For krisen kaster lange skygger over det meste af landskabet. Både fra Danske Bank, Nordea og PFA lyder det, at det er den makroøkonomiske udvikling, som sætter baggrundsmusikken i år.
“Vi holder meget øje med nogle af de amerikanske og kinesiske nøgletal, med store valutabevægelser og med eksporten fra Sydeuropa for at se, om økonomien er på rette vej,” siger Morten Kongshaug, Danske Banks aktiestrateg.
Nordea seniorstrateg Henrik Drusebjerg og PFA’s investeringsstrateg Henrik Henriksen har i år især centralbankerne og deres direktører i kikkerten: “Den amerikanske centralbank og dens chef Ben Bernanke har gjort meget for at understøtte væksten. Derfor er møderne i rentekomiteen og bankens udmeldinger noget af det, der har topprioritet for os. Og så skal politikerne træffe de rigtige beslutninger for at rette økonomien op,” siger Henrik Drusebjerg.
Hovedrollen går til…

Sidste år var centralbankmøderne og f.eks. Mario Draghis lange udlån til bankerne i Europa nogle af de vigtigste begivenheder. Og centralbankerne står også til at få en hovedrolle i år. Vi holder også øje med deres signaler uden for de officielle mødedatoer, fordi de kan være så afgørende for væksten,” lyder budskabet fra Henrik Henriksen.

Bevæger man sig et niveau ned fra makroøkonomien og tættere på virksomhederne, er det ifølge Kongshaug vigtigt at pejle tre faktorer mere: De ledende europæiske bankers regnskaber, de ledende globale cykliske virksomheders regnskaber og aktiviteten på markedet for fusioner og opkøb. Alle tre er indikatorer på, om det går den rigtige vej med økonomien og erhvervstilliden.
“Indtil nu har der været et stærkt parløb mellem makro-udviklingen og aktierne. Men i år bliver der nok mere plads til enkelthistorier fra virksomhederne. Det er Apple og Facebook på både godt og ondt eksempler på,” mener Henrik Henriksen.
I Nykredit Markets er det også økonomien, som sætter tonen: “Vi lægger i år stor vægt på den organiske salgsvækst. Vi er i en tid med lavere og mere usikker global økonomisk vækst. Derfor er det vigtigt at holde øje med, om virksomhederne kan levere positive organiske vækstrater. De bedste eksempler er de virksomheder, der er understøttet af en strukturel tendens. Danske virksomheder i den kategori er blandt andre Novo Nordisk, Chr. Hansen og Coloplast, ” siger aktiestrategen Michael Drøscher Jørgensen.
Tro, håb og leverancer
Jyske Banks aktiestrateg, Lars Møller Pedersen, skiller sig ud med sin melding: “For mig gælder det ikke så meget top- eller bundlinje lige nu. Jeg holder derimod nøje øje med, hvad den enkelte virksomhed helt subjektivt tør melde om udviklingen i år. De skal lægge hovedet på blokken og afgive nogle løfter. Lige nu er der priset masser af tro, håb og kærlighed ind i aktiekurserne. Det er der intet galt i. Men vi skal se løfterne opfyldt senere i år.”
For Kasper Brix-Andersen, senior porteføljemanager for danske aktier i Bankinvest, er et nøgletal vigtigere end alle andre: “Det er afkastet på den investerede kapital eller ROIC. Fordi det siger noget om hvor gode virksomhederne er til at udnytte den kapital vi som investorer har stillet til rådighed. Selvfølgelig bruger vi alle mulige andre tal til en dybere analyse af selskaberne og deres kapitalstruktur. I det daglige er det P/E, som er langt det mest brugte nøgletal.”
Kig på kontanterne 
Flere af selskaberne bekræfter, at kontanterne – både som gearing og som cashflow – har fået stor rolle under de sidste par års krise. Hos Solar, som er en teknisk grossistvirksomhed inden for el, vvs, ventilation, hedder det vigtigste tal i mødet med investorerne ROIC – afkastet af den investerede kapital. Men det er ikke alt: “Pengestrømme har nok fået mere opmærksomhed end tidligere. I hvert fald har flere investorer og analytikere fokus på, at Solar er i stand til at generere positive pengestrømme – også i krisetider,” siger Charlotte Risskov Kræfting, Corporate IR & Communications Manager i virksomheden.
Og lad os slutte med en melding fra en af fondsbørsens sværvægtere, Chr. Hansen, som er med i eliteindekset C20. Her siger virksomhedens senior director med ansvar for IR, Anders Mohr Christensen:
“Vores equity story er bygget op omkring en robust profitabel organisk vækstmodel. Siden børsnoteringen har de vigtigste nøgletal derfor været den organiske vækst, forskningsudgifterne som andel af omsætningen og vores EBIT-margin. Når det gælder væksten, holder markedet og analytikerne øje med, om vi når vores målsætning på 8-10 % organisk vækst – det er i alt fald dobbelt op i forhold til den underliggende markedsvækst.”