Nyheder

05.08.2012

Ref. fra medlemsmøde hos A.P. Møller – Mærsk

A.P. Møller-Maersk (APM) havde den 14. juni inviteret DIRF’s medlemmer til Esplanaden for at fortælle om, hvordan selskabet arbejder med IR-disciplinen.

Af: Lars Sandstrøm

Af chefrådgiver Lars Sandstrøm, Bysted.

A.P. Møller-Maersk (APM) havde den 14. juni inviteret DIRF’s medlemmer til Esplanaden
for at fortælle om, hvordan selskabet arbejder med IR-disciplinen. APM har de seneste år professionaliseret koncernens kommunikation med investorer og analytikere. Det var derfor interessant at høre, hvordan en af Danmarks største virksomheder håndterer det stigende ønske om åbenhed og transparens på et stigende antal forretningsparametre.

Investor relations funktionen er udbygget og har i dag tre medarbejdere med IR-chef Henrik Lund i spidsen.

Opgaverne er ifølge Henrik Lund ikke meget anderledes end dem, vi kender fra andre børsnoterede selskaber. Det vil sige, at der bliver brugt kræfter på at holdemøder med investorer og analytikere, management feedback, udsende fondsbørsmeddelelser, udvikle årsrapporter og kvartalsregnskaber og kommunikere via en informationsrig koncernhjemmeside.

Før vi skulle høre mere om IR-arbejdet i Maersk skulle vi dog lige igennem den obligatoriske fremvisning af selskabets koncernfilm – formentligt Danmarks dyreste film pr. minut. Filmen giver et godt billede af, hvordan Maersk arbejder på de globale markeder – fortalt gennem kundecases og medarbejdere, og Hr. Møller selv.

Fokus på Roadshow

Dernæst fortalte Henrik Lund om virksomhedens tilgang til road shows. APM har i dag hyppige møder med finansanalytikere og investorer i Danmark og udland. Da 50 % af free flow er danske investorer, er der et væsentligt fokus på at øge andelen af store internationale aktionærer. APM bruger derfor også kortlægning af investorer for at kunne prioritere indsatsen bedst muligt.

Det er desuden et prioriteret mål, at flere analytikere skal følge selskabet. I dag følger 24finansanalytikere selskabet (til sammenligning har Novo Nordisk registreret 36 analytikere), og der er potentiale til mere. Derudover er det også vigtigt, at de analytikere der følger selskabet, føler sig godt serviceret, og rater selskabets kommunikation højt. Det handler ikke mindst om at give analytikere så koncis viden om værdiskabelsen i selskabet som muligt, og her har det eksempelvis været svært at skabe konsensus om værdien af Maersk Oil.

Nye tiltag
Der er flere nye tiltag i selskabets investor-kommunikation. Gruppens strategier og planer fremlægges i højere grad end tidligere, der gives flere udmeldinger fra forretningsenhederne, og endelig har sustainability (fokus på miljø og social ansvarlighed) fået en øget prioritering. Ikke mindst fordi det giver forretningsmæssig mening, og fordi en del kunder efterspørger en position og styring på dette område.