Nyheder

02.08.2012

Sociale medier – trends i USA – verdens største kapitalmarked

Amerikanske selskaber er førende i udvikling og implementering af sociale medier, der både omfatter RSS feed, video, LinkedIn, etc.

Af: Michael von Bülow

Amerikanske selskaber er førende i udvikling og implementering af sociale medier, der både omfatter RSS feed, video, LinkedIn, etc. USA opfandt Facebook, LinkedIn og Twitter. Sideløbende med udviklingen af eksterne sociale medier, har de amerikanske selskaber arbejdet intenst på at udnytte sociale medier i bredere forstand. Europa og resten af de udviklede kapitalmarkeder følger udviklingen i USA tæt, alt i mens afstanden til USA stadig mindskes. Så det kan kun gå for langsomt: hvis du ikke allerede har en integreret kommunikationspolitik som omfatter sociale medier, så aflys din næste ferie og få inddraget organisationen i brugen af sociale medier.

Af Michael von Bülow, DIRF’s udsendte til NIRI’s kongres i Seattle 2012

Den stigende gennemsigtighed og konstante informationsudveksling betyder, at børsmyndighederne i højere grad interesserer sig for de sociale medier, specielt i forbindelse med udveksling af kursfølsomme oplysninger, hvilket stiller store krav til selskabernes integrerede kommunikationsstrategier. Men fremtiden er nu: om fem år vil vi ikke kunne forstå, at vi har haft en diskussion om brugen af sociale medier.
Internetgenerationen er allerede i dag dybt involveret og alene kravet herfra vil betyde at dialog med selskaberne på alle niveauer vil foregå gennem sociale medier. Den kommende generation vil ifølge en af de førende futurister, Glenn Hiemstra, (futurist.com), ikke skelne mellem historiske begreber som on-line/off-line, da deres dagligdag allerede er on-line 365/7/24. De stiller krav om information og gennemsigtighed og er meget hårde dommere og bevidste brugere af de elektroniske medier. Derfor er det vigtigt, at selskaberne arbejder aktivt med deres tilstedeværelse i alle dimensioner på nettet.
Store amerikanske selskaber er dominerende i IR-disciplinens brug af sociale netværk. Næste udviklingstrin i IR vil være aktiv dialog og netværksudvikling via nettet. Tele-, teknologi- og softwareselskaber er førende indenfor brugen af sociale medier, da det er en naturlig del af disse selskabers DNA.
Den videre udvikling i selskaberne vil være meget afhængig af de ressourcer, der afsættes til at udvikle området. Undersøgelser viser, at implementering og vedligeholdelse af sociale medier som dialogværktøj og netværksunderstøttende i IR-arbejdet er utroligt ressourcekrævende, hvorfor det, som tidligere nævnt, kun er de største selskaber, der magter at udvikle disse områder.
Udviklingen er dog ikke til at tage fejl af: Selskaberne vil i stigende grad implementere brugen af sociale medier som en naturlig del af deres IR-strategi. Denne udvikling vil hovedsagelig foregå på deres egen hjemmeside, mens brugen af eksterne platforme vil være mere begrænsede. Dog vil selskaber etablere links til de meste anvendte eksterne platforme for at facilitere synlighed og for at understrege at hovedaktiviteterne sker på selskabet egen hjemmeside.
Brugen af eksterne platforme (Twitter, LinkedIn, Facebook, etc.) vil blive implementeret i den hastighed kapitalmarkedet kræver selskabernes aktive deltagelse. Aktiv deltagelse eller dialog med aktionærer og kapitalmarkedet er meget krævende på disse platforme og kræver udover ny teknologi også viljen og evnen til at engagere sig i en aktiv dialog med interessenterne.
Evnen og viljen til at kommunikere og ikke kun informere bliver en væsentlig succesparameter. Modet og lysten til at indgå i diskussion er en forudsætning for at kunne opbygge selskabets netværk. Dette vil være udfordringen, når selskaberne samtidig skal overholde oplysningsforpligtigelserne i børsmæssig sammenhæng. Her er det vigtigt at have udarbejdet en detaljeret IR- og kommunikationspolitik.
Sideløbende stiger brugen af mobile applikationer, IR apps. Denne udvikling vil også ændre afviklingen af generalforsamlinger, dog forudses den fysiske generalforsamling at eksistere i nogle år endnu, men forudsiges af ledende amerikanske bestyrelsesformænd at ændre karakter til at blive fuldstændig virtuel.
”No size fits all” – Selskaberne må analysere og udvikle deres individuelle strategi omkring brugen af sociale medier. Denne strategi skal omfatte selskabets kultur og tage det pågældende forretningsområde, dialogkultur og aktiemarkedets kommunikationsstruktur i betragtning for på denne måde optimalt at opbygge en aktiv og vedkommende dialog. Det er væsentligt at understrege, at de mindre selskaber selv udvikler deres strategi for brugen af sociale medier, da der er væsentlige forskelle mellem store og mindre selskabers brug.
Fremtiden er nu og selskaberne bør opruste og inkludere brugen af sociale medier i IR og kommunikationsstrategien i en verden, hvor e-mail allerede er ”så meget historie”.