Nyheder

02.08.2012

Positionering af Investor Relations i USA

Den rigtige positionering af IR-rollen har altid været et vigtigt punkt…

Af: Michael von Bülow

Den rigtige positionering af IR-rollen har altid været et vigtigt punkt. Gennem tiderne har IR haft forskellige rapporteringslinjer. Historisk har funktionen været anset som en kommunikationsopgave og har derfor været en del af kommunikationsafdelingen eller har været tilknyttet bestyrelsessekretariatet. IR-rollen har ændret sig til at være mere strategisk, og derfor har organisationsdiagrammet også ændret sig, så IR typisk i dag rapporterer til CFO.

Af Michael von Bülow, DIRF’s udsendte ved NIRI’s kongres i Seattle 2012

IR-arbejdet har ændret sig gennem de sidste ti år fra at være en reaktiv kommunikationsopgave til at være en proaktiv strategisk rådgivningsfunktion tæt tilknyttet den øverste ledelse. Økonomiske kriser, urolige aktiemarkeder, manglende resultater og utilfredse aktionærer har været medvirkende til at accelerere denne udvikling, så IR i dag er et betydeligt redskab i direktionens relationspleje til selskabets interessenter.
Den øgede synlighed og anerkendelse af IR’s vitale rolle i selskabet har betydet, at IR-rollen har skiftet karakter fra at være en rotationsstilling til at være en karrierestilling. En undersøgelse blandt Fortune 500 selskaberne viser, at mere end 84 % af de adspurgte IR-folk ikke anser IR-jobbet som en rotationsstilling og 51 % anser stillingen som en karrierestilling. De personer, som ikke foretrækker en karriere indenfor IR, anser IR-arbejdet som en indgangsvinkel til en ledende stilling indenfor corporate finance eller som finansdirektør.
Ansvarsområdet for IR-chefen er også blevet udvidet. Hos et mindre, men stigende antal IR-ansvarlige i større selskaber, er ansvaret udvidet til at omfatte blandt andet corporate governance, marketing, sociale medier, sustainability, konkurrentovervågning og strategisk planlægning. Disse personer har bevist, at de er af den rette støbning og har integritet. De har vist, at de kan modstå presset både internt og eksternt og give den rette rådgivning til CEO. De har viljen til at sætte spørgsmålstegn ved strategi og beslutninger og således være medvirkende til at trykprøve beslutningerne set med interessenternes øjne. IR udfordrer CEO til at se strategien ud fra investorernes, medarbejdernes og pressens synsvinkel. I denne proces er en manglende dødsangst ofte en fordel hos IR.
Intelligente og fremsynede selskaber afventer ikke at kriser opstår, men de ved, at den rette forberedelse gennem scenarie-simulering kan give den rette profilering og dermed afværge eller reducere potentielle kriser i aktiemarkedet og pressen og dermed vedligeholde selskabets brand værdi.
De store selskabers definition af IR vil være fremtidens IR-rollemodel. NIRI forventer at fremtidens IR vil:
  • Være en seniorrådgiver og have ansvaret for selskabets brand
  • Være ejer af og i samarbejde med ledelsen udarbejde ”equity story”, som skal være autentisk, klar og konsistent
  • Være krumtappen i formidlingen af ”equity story” til alle selskabets interessenter
  • Forudse kriser og være ansvarlig for kriseberedskab – issue management
  • Være talsmand for CEO – kunne foretage præsentationer etc. på vegne af direktionen.
Sammenfattende har IR-rollen gennemgået en væsentlig forandring de sidste ti år i USA, hvilket har gjort stillingen mere attraktiv. Drager man paralleller til det danske marked, må man konstatere, at vi i Danmark følger godt med og endda er på forkant på nogle områder. Mange af de beskrevne trends er allerede implementeret i en del af de danske selskaber enten på grund af økonomiske fordele, eller fordi selskabets ledelse opfatter IR som en vigtig funktion.

Den rigtige positionering af IR-rollen har altid været et vigtigt punkt. Gennem tiderne har IR haft forskellige rapporteringslinjer. Historisk har funktionen været anset som en  kommunikationsopgave og har derfor været en del af kommunikationsafdelingen eller har været tilknyttet bestyrelsessekretariatet. IR-rollen har ændret sig til at være mere strategisk, og derfor har organisationsdiagrammet også ændret sig, så IR typisk i dag rapporterer til CFO.