Nyheder

02.08.2012

IR – lønninger og budgetter i USA

Tjener jeg mere eller mindre end gennemsnittet og hvordan er mit budget i forhold til andre selskaber?

Af: Michael von Bülow

Lønninger og budget. Tjener jeg mere eller mindre end gennemsnittet og hvordan er mit budget i forhold til andre selskaber? Den stigende globalisering af IR giver god grund til at orientere sig om løn og budgetforhold i verdens største og mest konkurrenceprægede kapitalmarked – USA.

Af Michael von Bülow, DIRF’s udsendte ved NIRI’s kongres i Seattle 2012

NIRI gennemfører hvert år i samarbejde med Korn/Ferry, en international headhunter/recruiter, en undersøgelse af udviklingen i lønninger og budgetter på det amerikanske marked. Undersøgelsen dækker et repræsentativt udvalg af børsnoterede selskaber.

Aflønningen i det amerikanske IR-marked bevæger sig i intervallet mellem 100.000 USD op til 400.000 USD med et gennemsnit på 179.000 USD om året. I perioden fra 2008 frem til 2012 er det lykkedes at øge aflønningen med 44 % til trods for finanskrisen. Dette skyldes væsentligst den øgede betydning af IR-funktionen samt evne til at skabe værdi for selskabet.
Aflønningsniveauet af den enkelte Investor Relations Officer (IRO) afgøres af følgende forhold:
En Senior titel, Senior IRO, tjener typisk 45 % mere. Anciennitet er også afgørende, og hænger typisk sammen med senior begrebet. En IRO med mere end 10 års anciennitet vil tjene 1/3 mere end en person med 1 års anciennitet.
Markedsværdien af et selskab har en afgørende indflydelse på aflønningens størrelse. En IRO i et mega-cap selskab, (ex. GE, Microsoft) tjener gennemsnitligt 230.000 USD årlig sammenlignet med en IRO i et micro-cap (ex. Start-up low tech) selskab, som tjener 140.000 om året, altså en forskel på ca. 65 %.
En videregående uddannelse påvirker aflønningen positivt med ca. 20 % fra 155.000 USD til 185.000 USD pr. år. Den mest almindelige universitetsgrad er en MBA, mere end 45 % af kandidaterne har en MBA-uddannelse. Samtidig er den mest almindelige joberfaring en baggrund indenfor corporate finance, hvilket også forklarer, at det typisk er CFO’en, der er ansvarlig for IR-funktionen.
Budgetter for IR-afdelingen afhænger af selskabets størrelse. 90 % af micro-cap selskaberne vil typisk have et totalt budget på under 1m USD, mens 87 % af mega-cap selskaberne vil have et budget på mellem 1m og 5m USD.
Hovedparten af de store selskaber beskæftiger mellem to og fire IRO, mens de mindre selskaber beskæftiger én eller mindre. Samtidig rapportererselskaberne, at der ikke er sket nævneværdige ændringer i budgetter eller bemanding gennem finanskrisen, hvilket må tolkes som ledelsens øgede fokus på IR som en værdiskabende funktion.
Sammenfattende kan konkluderes, at IR-funktionen i USA er i god gænge. Der rekrutteres væsentligst fra corporate finance afdelingerne, hvilket adskiller sig fra Danmark, hvor der er en tendens til at rekruttere fra investment banking. Det skal fremhæves, at lønforskellen mellem investment banking i USA og Danmark er væsentlig forskellige, hvilket også kan forklare den lave rekrutteringsgrad fra denne branche i USA.