Nyheder

02.02.2012

International IR-dag i Madrid

DIRF’s søsterorganisation i Spanien, AERI, afholdt d. 19. januar en international konference i Madrid…

Af: Michael von Bülow

Af Michael von Bülow, medlem af DIRF’s bestyrelse

DIRF’s søsterorganisation i Spanien, AERI, afholdt d. 19. januar en international konference i Madrid.
Konferencen var en stor succes med omkring 120 deltagere, talere og sponsorer fra 10 lande.  Programmet var veltilrettelagt og omhandlede blandt andet emner som den makroøkonomiske globale udsigt 2012 og hvordan styrer IR forventningsdannelsen til brugen af sociale medier i IR-arbejdet.
Sammenfattende gav konferencen det indtryk, at IR har samme udfordringer på tværs af Europa, og at DIRF er på forkant med løbende at bringe nye værdiskabende ideer og udfordringer til debat i foreningen.
Vejrudsigten for den globale økonomi
Det var lykkedes at finde en positiv makroøkonom, Christopher Potts fra CA Cheuvreux, et franskejet børsmæglerhus, som mente, at USA er ved at rette sig og vil blive det fremtidige lokomotiv i verdensøkonomien sammen med BRIK- landene, men at disse vil blive nødt til at bekæmpe en stigende inflation og stigende lønomkostninger. Den europæiske centralbank har gjort en aktiv indsats for at løse de europæiske udfordringer og har dermed sendt et klart signal til markederne om villigheden til at forsvare det europæiske samarbejde.
Potts forventer, at året 2012 vil deles i tre faser: 1) markedet vil stige med 20 %. 2) i midten af året vil volatiliteten på markederne stige kraftigt, hvilket vil medvirke til et stigende salgspres og dermed en købsmulighed. 3) herefter vil markedet stige mod slutningen af året. Europa vil igen samles om Euro‘en, da vi er nødt til at bevæge os fremad med stabilitet som en grundlæggende parameter grundet vores fælles historie. Dermed vil Euro‘en bestå, dog vil dette blive udfordret af Frankrig, men valget i efteråret vil meget sandsynligt løse dette problem.
Samtidig benyttede Potts lejligheden til at opfordre til at slukke for fjernsynet og stoppe med at læse aviser, da han er af den overbevisning, at medierne kun beskæftiger sig med datiden og ikke fremtiden og derfor ikke kan bruges i den finansielle beslutningsunivers.
Så kære medlemmer, fat mod og begynd at øve jer ud i kunsten at skrive opjusteringer til jeres aktionærer og analytikere. Det kunne jo være, at mr. Potts fik ret i sine spådomme!
Hvordan styres forventningsdannelsen i markedet – Effektiv kommunikation i vanskelige tider
Aktiemarkedet har bevæget sig gennem de sidste år, ikke kun kursmæssigt, men også gennem større grad af regulering fra myndighederne og nye markedsdeltagere. Ligeledes er også hastigheden, hvormed aktiemarkederne reagerer på nyheder og rygter, øget væsentligt.
 I ”den gamle verden” kunne virksomhederne i stor grad styre forventningerne gennem planlagte CEO-briefings/møder og aktiv briefing af medierne, udarbejdelse af Q-A, etc.. Denne trygge verden var præget af mindre regulering og mere uformel påvirkning af virksomhedens interessenter. Kort sagt drejede det sig hovedsageligt om at pleje virksomhedens relationer i et afgrænset geografisk område, typisk hvor selskabets hovedkontor er placeret eller hvor selskabet er børsnoteret.
Teknologiens nye virkelighed
Men internettet vendte op og ned på denne trygge verden. En ny omverden for selskaberne blev skabt og bliver stadig dannet. Gennem nettet bliver selskaberne testet i en ny virkelighed, hvor  informationer flyder globalt og ultrahurtigt. Alle har adgang til informationer og alle kan bidrage gennem blogs, diskussionsfora, etc. Dette skaber et meget volatilt informationsmiljø samtidig med at kontrollen stort set ikke eksisterer. Myndighedernes svar på denne komplekse informationsstrøm er at indføre en større grad af regulering og højere straffe for ulovligheder for at regulere informationerne. For virksomhederne betyder det, at prisudsving på børsen bliver større og at tidsvinduet til at reagere bliver mindre. Dette koblet med nye sofistikerede markedsdeltagere, som anvender ny teknologi for at analysere alle informationer, gør udfordringerne for virksomhederne store. Hvad skal virksomhedernes svar være på denne nye dagligdag?

Ifølge Joanna Moss, Senior Advisor i Kreab Gavin Anderson, skal virksomhederne være meget konsistente i deres budskaber og sørge for et reelt indhold i budskabet for at fastholde en høj grad af troværdighed. Samtidig skal selskaberne hjælpe analytikerne med at skabe historien om selskabet (the equity story) og lade være med give aktiemarkedet overraskelser, hvilket kan være svært. Husk at overveje alle selskabets interessenter. Tiden er forbi, hvor det var muligt at adskille interessenterne informationsmæssigt og geografisk. Lyt til dine interessenter, dialog fremmer forståelsen og HUSK, at det drejer sig stadig om at skabe og pleje relationer.

Sociale medier
Hvilken betydning har de sociale medier for selskaberne? I forlængelse af stakeholderdiskussionen er det næste naturlige spørgsmål: hvad betyder de sociale medier for IR-arbejdet her og nu og hvilken betydning får de i fremtiden? Chris Collett, Investor Relations Market Development hos Thomson Reuters, kom med nogle interessante betragtninger.

Facebook har omkring 1 milliard brugere – altså et land på størrelse med Kina. Et andet socialt medie, LinkedIn har omkring 130 millioner brugere. Tal, der stiger dag for dag. Spørger man europæiske virksomheder, om de anvender sociale medier (SM), svarer 48 %, at det gør de ikke, men 33 % af dem svarer, at de tror, at vigtigheden af SM vil stige i de kommende år. I USA er brugen af SM langt større. SEC, det amerikanske finanstilsyn, har reguleret brugen af SM og har bestemt, at SM ikke kan bruges i forbindelse med offentliggørelse af væsentlige meddelelser fra selskaber, men at selskabets hjemmeside kan anvendes til offentliggørelse.

Analytikere og investorer anvender i højere grad sociale medier til at finde nye oplysninger om selskaberne. Specielt hedgefonde bruger mange ressourcer på denne opgave, særligt i medicinal- og teknologisektoren. Dette stiller nye krav til virksomhederne og de ansatte. De ansatte skal være varsomme med at skrive om deres arbejdsgiver på de sociale medier for at undgå at bidrage til at sprede inside informationer. Derfor bør virksomhederne udarbejde procedurer til de ansatte vedrørende brug af sociale medier. Samtidig er de sociale medier et effektivt værktøj for IR til at nå private investorer på en kost effektiv måde. Virksomhederne kan distribuere væsentlige nyheder gennem SM, blot skal man være opmærksom på, at oplysningsforpligtigelsen skal være opfyldt først. Chris opfordrede selskaberne til at prøve – og han udtrykte følgende: ”It is just another channel and if you don’t do it – someone else will”.