Nyheder

01.07.2011

DIRF om Vejledning om § 27 i lov om værdipapirhandel

Vejledning om § 27 i lov om værdipapirhandel m.v. for udstedere af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked.

DIRF har d. 1. juli 2011 fremsendt et høringssvar til Finanstilsynet vedr. ‘Vejledning om § 27 i lov om værdipapirhandel m.v. for udstedere af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked’.

Se høringssvar