Nyheder

23.06.2010

Har IR fået en mere strategisk rolle? – Iagttagelser fra Nordic Investor Relations Conference 2010

Omkring 140 deltagere fra i alt 7 lande var mødt op for at tilbringe en dag med kolleger og ligesindede til ny inspiration inden for Investor Relations.

Af: Bettina Køhlert

Af Bettina Køhlert, kommunikationsrådgiver og partner, Bottomline Communications. Medlem af DIRF’s aktivitetsudvalg.

23. juni 2010

Under overskriften: ‘Investor Relations – taking a strategic role’ havde årets nordiske IR-konference lokket undertegnede og nogle få andre danskere til et solbeskinnet og smukt Stockholm, som disse dage var midt i de sidste forberedelser til det royale bryllup. Omkring 140 deltagere fra i alt 7 lande var mødt op for at tilbringe en dag med kolleger og ligesindede til ny inspiration inden for Investor Relations.

Inspirationen viste sig især i dagens første indslag, hvor den dynamiske og stærkt kommunikerende koncernchef Arne Karlsson fra Ratos, den børsnoterede svenske private-equity investeringsvirksomhed, fortalte om virksomhedens transformation gennem de seneste år. Transformationen bestod dels i en omfattende forretnings- og investeringsmæssig restrukturering og dels i et ændret omdømme fra at være udskældt spekulant til en noget mere attraktiv position som både pressens og børsmarkedets darling.

Godt fundament for måling af IR
Med udgangspunkt i sin overbevisende case fik Arne Karlsson forklaret, hvordan IR og kommunikation havde spillet en helt central rolle i denne transformation – ikke bare som effektiv formidler af selskabets equity story og budskaber, men som en integreret del af virksomhedens ledelse. På lige fod med koncernens økonomifunktion, treasury og andre supportenheder, blev IR- og kommunikationsfunktionen involveret i alle ledelsesmæssige beslutninger, og med afsæt i disse blev der systematisk formuleret strategi, årsplaner og konkrete målsætninger for funktionen. En tilgang som samtidig må have skabt et ideelt grundlag for, at indsats og resultater kunne måles, vurderes og tilpasses løbende.

I Ratos’ tilfælde virkede det tilsyneladende efter hensigten – også selvom selskabets forretningsmæssige beslutninger og kommunikation med markedet – især i den indledende fase – ikke altid passede perfekt ind i det format, som medier og aktiemarked forventede. Men Ratos holdt gennem hele processen fast i strategien om at sikre en stærk og forretningskoblet konsistens i al kommunikation – uanset om målgrupperne var medier, analytikere, investorer eller forhandlingspartnere i mulige nye porteføljeselskaber.

Tillid giver bedre polstring
Arne Karlsson var dog ikke bleg for at tilstå, at det markant forbedrede omdømme givetvis også i nogen grad var drevet af en sideløbende solid forretningsmæssig udvikling, der til stadighed oversteg markedets forventninger. Som han sagde: ‘Virkeligheden er i sidste ende altid drivende for opfattelsen, men har man etableret tillid og en positiv opfattelse af virksomheden, er man klart bedre polstret, når negative begivenheder rammer en.’

Dagens program blev modereret af Pontus Schultz, redaktør på Veckans Affärer. Han gjorde hurtigt alle de fordomme til skamme, som hans neongule sko og bordeauxfarvede flæseskjorte måtte have givet anledning til. Skarpe spørgsmål til foredragsholderne og gode indspark i paneldebatter bidrog til at løfte både indholdet og underholdningsværdien af de efterfølgende indslag.

En af de bedre paneldebatter handlede om kapitalmarkedets forventninger og krav til selskabernes IR-funktioner og topledelser. Med repræsentanter fra investorer, hedgefonde, samt buy- og sell-side analytikere kom debatten vidt omkring og fik også illustreret forskelligheder i behovene hos f.eks. den langsigtede investor i forhold til hedgefonden. Der blev sat fokus på helt basale behov om at få de vigtige informationer først i meddelelsen og gerne inden markedet åbner – til den mere kvalitative betydning af et personligt møde med virksomhedsledelsen eller en kapitalmarkedsdag som vigtigt modstykke til de meget støjende og hyperaktive daglige informationsstrømme. Det blev også klart, at nye medier som twitter og blogs i hvert fald i denne kreds var spildte gode kræfter. Dem, der ikke var for gamle til at vide, hvad det var, var forment adgang til disse medier af deres arbejdsgiver af sikkerhedshensyn!

Mangel på internationalt perskeptiv
Resten af dagen gik med en række forskellige indslag med fokus på bl.a small- og midcap-selskabers arbejde med IR, investor targeting og corporate governance. Gennemgående for disse indslag var dog – efter undertegnedes opfattelse – en udtalt mangel på international perspektivering og nyheder. Når man løfter en konference op i et internationalt format, bør indholdet også afspejle dette, og jeg savnede simpelt hen ny inspiration udefra. Det hele blev meget nordisk – og indimellem bare svensk. Det er stof til eftertanke, når DIRF på et tidspunkt igen skal stå for et internationalt arrangement.