Nyheder

25.03.2010

3-4 ugers stilleperiode og 4-6 ugers åbne vinduer er normen

Komiteen for God Selskabsledelse fremover holde bedre øje med, hvordan de børsnoterede selskaber forholder sig til anbefalingerne

Af: Ole Søeberg

Af Ole Søeberg 

Bestyrelsesmedlem i DIRF 
25. marts 2010

Den Investor Relations ansvarlige er i hverdagen stillet overfor en række formelle oplysningskrav eller anbefalinger, som i praksis kan fortolkes og udføres på forskellig vis.

Et af disse områder er de såkaldte stilleperioder før regnskaberne, hvor selskabet anbefales ikke at være i tæt dialog med aktieanalytikere, investorer og finansielle medier. Åbne vinduer er den periode efter et regnskab, hvor såkaldte insidere i selskabet kan handle værdipapirer i selskabet. Det åbne vindue begynder typisk lige efter, at stilleperioden er ophørt.

For at skabe overblik over, hvad der er praksis indenfor de to områder, gennemførte DIRF en undersøgelse i februar og marts 2010. 33 danske børsnoterede selskaber besvarede undersøgelsen.

Resultater
75 % af selskaberne har 3 eller 4 ugers stilleperiode. Blandt de øvrige 25 % har nogle selskaber valgt ikke at have en stilleperiode og lige så mange har valgt at have en stilleperiode på over 4 uger.

Over halvdelen af selskaberne angiver, at stilleperioden overholdes til punkt og prikke, mens resten siger at den overholdes, men om nødvendigt kan der gives baggrundsinformation. Selskabernes størrelse er ikke medtaget som parameter i undersøgelsen, men nogle selskaber har angivet, at de for at opretholde interessen for aktien, ikke afviser interesse i den periode, hvor de ellers har stilleperiode. Selskaberne angiver endvidere, at 75 % af omverdenen respekterer stilleperioden. Kun 7 % er overraskede over lukkeperiodesystemet.

Åbne vinduer er en del af oplysningsforpligtelsen, så det var med stor glæde, at ingen selskaber svarede, at der er åbent vindue hele året. Et selskab har åbent vindue i 1 uge, to selskaber i 3 uger, mens resten eller 90 % har åbent vindue i enten 4 uger eller 6 uger. De åbne vinduer har til hensigt at undgå, at insidere i selskaber handler selskabets aktier med væsentlig større viden end omverden. Ser man på antallet af insideranklager og insidersager, fremstår Danmark som et yderst regelret og veldisciplineret børsmarked. Dette er igen med til at skabe øget troværdighed og tillid til børshandlen og dermed understøtte, at Danmark, investerings etisk, er et af verdens bedste markeder at handle i.

Michael von Bülow, Vice President i Danisco og DIRF’s bestyrelsesformand har følgende kommentarer:

“Vi introducerede stilleperioder som et af de første selskaber i Danmark. Vi indførte stilleperioder før offentliggørelse af vores regnskabsmeddelelser primært af to grunde:
1) Beskytte vores interessenter i aktiemarkedet for ufrivilligt at blive insidere 2) beskytte vores ansatte der har kontakt til kapitalmarkedet ved at minimere risikoen for at formidle børsfølsomme oplysninger. Slutteligt opfylder indførelsen af stilleperioder også et ønske om arbejdsro, når vi udarbejder og forbereder en regnskabsmeddelelse. Bagsiden ved stilleperioder er, at der faktisk fjernes ca 14 uger hvert år, hvor der ikke kan foretages proaktive IR-aktiviteter. Aktiemarkedet har accepteret indførelsen af stilleperioder meget positivt. Min vurdering er, at stilleperioder er kommet for at blive.”