Nyheder

01.09.2009

DIRF om påtænkte ændringer i oplysningsforpligtelsen

I august og september var DIRF involveret i vigtige principielle overvejelser om de børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser og formulerede sin holdning i et brev til Finanstilsynet.

Høringssvar september 2009
Høringssvar juni 2010

I august og september var DIRF involveret i vigtige principielle overvejelser om de børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser og formulerede sin holdning i et brev til Finanstilsynet.

Baggrunden var, at Tilsynet havde tanker om at fremrykke oplysningspligtens indtræden, således at begivenheder og tilstande forud for, at en realitet er indtruffet, principielt udgør intern viden, som skal offentliggøres hurtigst muligt. Denne nye linje står over for den hidtidige forståelse af retstilstanden, som bygger på den såkaldte realitetsgrundsætning – altså at en realitet skal være indtruffet, før oplysningsforpligtelsen aktiveres.

DIRF anerkender Finanstilsynets bestræbelser for at sikre harmoni mellem dansk og international regulering. Foreningen anerkender naturligvis også ånd og bogstav i EU-direktiverne i relation til værdipapirhandel, herunder direktiverne om Transparens og Markedsmisbrug. Det er centralt for DIRF at medvirke til dels at sikre ordentlige forhold på værdipapirmarkederne, dels ansvarlige processer i virksomhederne under hensyn til værdipapirmarkedernes effektivitet.

DIRF er imidlertid betænkelig ved, at Tilsynets vurderinger og planer fører i en uhensigtsmæssig retning, og ønskede derfor at medvirke til at belyse de vigtigste af de problemstillinger, som foreningen opfatter som relevante for det aktuelle emne.