Nyheder

20.08.2009

Alternative markedspladser

CHI-X, BATS, Turquoise, Burgundy, etc… de nye alternative markedspladser…

Af: Pernille Friis Andersen

Af Pernille Friis Andersen

Aktiehandlen går i stigende grad uden om de primære børser
Du har måske hørt om dem: CHI-X, BATS, Turquoise, Burgundy, etc… de nye alternative markedspladser, der er dukket op i kølvandet på MIFID direktivet. De alternative markedspladser kaldes også MTF (Multilateral Trading Facilities), og konsekvensen af etableringen af MTF’erne er, at en stigende del af aktiehandlen foregår uden om de primære børser.

Carnegie var i slutningen af juni vært for et gå-hjem-møde, der satte fokus på betydningen af alternative markedspladser for danske børsnoterede aktieselskaber. Nogle af de interessante observationer herfra var følgende:

– Et af formålene med EU’s MIFID direktiv var at ophæve monopolerne på børshandel og skabe øget gennemsigtighed og likviditet, hvilket har åbnet op for etableringen af alternative handelspladser på tværs af landegrænser, som kan bidrage til øget konkurrence og lavere transaktionsomkostninger.

– Det paradoksale er, at når aktiehandlen foregår på forskellige børser, bliver informationen mere fragmenteret og gennemsigtigheden mindre, hvilket gør det vanskeligere for selskabet at monitorere handlen i aktien og vanskeligere for investorerne at kende den “rette pris”.

– For børsmæglerne betyder de nye markedspladser, at de løbende skal tage stilling til, på hvilke markedspladser de opnår den bedste ordreeksekvering, den største likviditet og de laveste transaktionsomkostninger.

– I løbet af det seneste års tid er NASDAQ OMXs markedsandel i Norden faldet fra ca. 97 % til ca. 90 %. Det betyder, at ca. 10 % af handlen i de nordiske aktier nu foregår uden om NASDAQ OMX. I London foregår ca. 30 % af aktiehandlen uden om de primære børser, og for Europa som helhed drejer det sig om ca. 20 %. Hvis tendenserne fra USA skal tages som pejlemærke for udviklingen i Norden, vil omsætningen på det primære noteringssted ikke udgøre mere end 50-60 % af den samlede omsætning om få år.

– På NASDAQ OMX udvælges aktier til det toneangivende aktieindeks OMXC20 på baggrund af omsætningen af aktien på NASDAQ OMX. Jo større andel af handlen med de individuelle aktier, der foregår udenom NASDAQ OMX, desto vanskeligere bliver det for aktien at komme i betragtning til eller bevare sin plads i OMXC20-indekset. Der pågår derfor en dialog mellem Børsmæglerforeningen og NASDAQ OMX om kriterierne for udvælgelse.

– Behovet for børsnotering på flere børser (dual listning) falder, når aktien kan handles via multilaterale handelspladser.

– I fremtiden vil selskaberne i højere grad skulle vælge, hvilken børs de ønsker at være børsnoteret på ud fra kriterier som omkostninger og regler forbundet med børsnotering på den pågældende børs. Markedsdækning og transaktionsomkostninger er derimod ikke afgørende, da aktien kan handles på alternative markedspladser uafhængig af, hvor den er børsnoteret.

For enkelte danske aktier foregår op mod 20-30 % af handlen allerede nu uden om NASDAQ OMX, og der er ingen tvivl om, at der vil være tale om en stigende tendens i de kommende år.