Nyheder

16.06.2009

Nordic IR Conference 2009

Mødtes 120 investor relations professionelle til Nordic Investor Relations Conference 2009…

Af: Ole Søeberg

Af Ole Søeberg, TrygVesta, formand for DIRF’s aktivitetsudvalg

Helsinki, 10.-11. juni 2009.

I en af ramme af nordisk forsommer med solskin og 15 grader samt berusede russiske fodboldfans, der var rejst til Helsinki for at overvære VM-kvalifikationskamp mod Finland, mødtes 120 investor relations professionelle til Nordic Investor Relations Conference 2009.

Nordic IR Conference 2009 pic1 Nordic IR Conference 2009 pic2

 

Marimekko lagde hus til en uformel og underholdende sammenkomst med snacks og drinks aftenen før konferencen og næste morgen mødtes alle i NASDAQ OMX’s finske bygning, der i sidste århundrede husede den gamle børs i Helsinki. Stemningen og forventningerne var høje og dagens indledning ved bestyrelsesformand Bjørn Wahlroos, Sampo plc, der uden slides fortalte om sit syn på den finansielle krise og recessionen, var klart et af dagens bedste indlæg.

Dagens program spændte vidt. Med sikker hånd førte den finske IR-forenings moderator os gennem dagen uden forsinkelser, slinger i valsen og med fast finsk accent sagde, når der var et par minutter tilbage for indlægsholderne – ”you now have 5 slides left and only two minutes, so hurry up”. Ikke så meget omsvøb eller små diskrete hentydninger, men direkte til sagens kerne.

 

Den finske ligefremhed kendetegnede i øvrigt dagen, hvor IR-emnerne blev gennemgået slavisk, og hvor man efterfølgende fik en fornemmelse af at have fået en masse at vide, men mængden og indholdet ikke bragte revolutionerende nyt.

Det overordnede emne var ”Impact of the recession on Nordic IR”, hvor Bjørn Wahlroos, farverig formand for Sampo, uden omsvøb fremlagde sine opportunistiske og optimistiske forudsigelser af den økonomiske udvikling. Han mener, at recessionen bliver kort og at finanskrisen vil medføre en bedre og mere afbalanceret verden fremover. Den næste foredragsholder var en økonom fra Nordea, der var mindre optimistisk og fokuserede meget på sin egen stands manglende evne til at forudsige den økonomiske udvikling. Endvidere gik hun meget op i, at den amerikanske forbruger, der har trukket læsset de sidste mange år, gradvist vil blive afløst af den kinesiske forbruger og at denne proces samtidig vil udmønte sig i en ny politisk magtbalance i verden.

Nordic IR Conference 2009 pic3 Nordic IR Conference 2009 pic4

Resten af dagen var en sand farvelade af IR-relevante emner såsom karriereveje for IR folk, best practice for årsrapporter, nye handelsplatforme, IR hos Danske Bank og Nokia, aktivist-aktionærens arbejdsfokus, CSR, bestyrelsesformandens syn på IR, og hvordan man kommunikerer i perioder med store ændringer i opfattelsen af den omgivende verden.

Nordisk IR har i løbet af de seneste 10-15 år bevæget sig langt hen mod at være ”top of the pops” på linje med selskaber i den anglosaksiske verden, og for at holde denne kadence bød konferencen på en række konklusioner, der understøtter dette:

– Vær åbne og fleksible i dialogen og interaktionen med aktieanalytikere og investorer. Aktiekursernes fald og den økonomiske afmatning har øget investors behov for at forstå selskabernes risici og kapitalberedskaber på bekostning af informationer om vækst og strategiske initiativer.

– Fortsæt med at fortælle om fremtiden eller forudsætninger for selskabets udvikling.

– Rapportering i usikre tider kræver ofte ny disclosure om alt fra lønninger til topledelsen, specielle vilkår på lån og obligationer, kreditsikkerhed for kundernes betalinger og omkostningsfleksibilitet, der alle leder hen mod selskabets overlevelsesevne i en meget vanskelig periode.

– Oprethold aktiviteten overfor aktieanalytikerne og investorer. Hovedparten af de nordiske selskaber har samme eller øgede ressourcer til IR i 2009 i forhold til 2008, men 1 ud ad 5 selskaber venter en reduktion i 2009 på grund af besparelser.

– Vær tilgængelig, så investor ikke mister modet og muligvis tillid overfor dit selskab på grund af manglende dialog.

– Corporate Social Responsibility og Employer Social Governance er på vej frem, men det kommer fra et meget lavt niveau og kun få investorer viser i dag systematisk interesse for disse blødere emner.

Samlet set er indtrykket af konferencen en relevant gennemgang af faktorer, der påvirker IR og hvordan IR udføres med bedste effekt både eksternt og internt. Men nye måder at lave IR på eller nye faktorer, der kan ændre IR arbejdet, er ikke noget man tager med hjem fra konferencen.

Den uformelle del af konferencen – samtaler med nye ansigter og gamle bekendte – er en uvurderlig del af konferencedeltagelse, og personligt får jeg næsten mere ud af at tale med andre virksomheder om hvordan de udfører deres arbejde.

Og til sidst et lille suk: mængden af power point slides er ikke proportional med kvaliteten af indlæggene.

Næste års konference afholdes i Stockholm i juni 2010 og jeg vil hermed opfordre DIRF-medlemmer til at byde ind med emner eller måder at afholde konference på, der kan forbedre IR-arbejdet i Danmark yderligere.