Nyheder

13.02.2009

IR smalhals

Hvad kommer den økonomiske afmatning og de store kursfald til at betyde for selskabernes Investor Relations aktiviteter?

Af: Ole Søeberg

Af Ole Søeberg

Investor Relations smalhals?
Hvad betyder de kraftige kursfald og lavere økonomisk aktivitet for Investor Relations aktiviteterne i 2009 og 2010? Og hvorfor IR arbejdet kan bringe værdi til virksomheden.

2008 – anno horribilis og 2009 tegner heller ikke for godt
2008 vil gå over i historien som et af de ekstraordinært negative aktieår, da lignende ikke er set siden 1931. Men hvad kommer den økonomiske afmatning og de store kursfald til at betyde for selskabernes Investor Relations aktiviteter?

Først er der lige en række facts der skal på bordet. For det første er børsværdien af de samlede aktiemarkeder faldet omkring 50 % og har i januar 2009 en værdi på cirka 23.000 mia. EUR. Indtjeningen i 2007 var cirka 3.000 mia. EUR og for 2009 ventes en indtjening på cirka 2.000 mia EUR. At kursfaldet er større end faldet i indtjening, betyder enten at 2009 er for højt estimeret eller at risikopræmien på aktier er øget til niveauer, der ikke er set siden krisen i 1970’erne.

For det andet har bankernes reducerede udlånsvilje og muligheder samt signifikante værdiændringer på finansielle aktiver betydet, at gearede investorer fra ejendomsspekulanter til hedgefonde har solgt massivt ned for at reducere deres markedsfølsomhed, og i processen er en del af disse bukket under.

IR udfordringer efter kraftig reduktion af investeringskapital
Umiddelbart betyder de store kursfald ikke noget for antallet af aktier i omløb, men prisen per aktie er faldet kraftigt, og mange investorer har i dag kun halvdelen af det disponible beløb til aktieinvesteringer i forhold til 2007. For investeringsforeninger betyder det ganske enkelt, at det faste bidrag på fx 0,75 % af den administrerede formue er faldet, og derfor skal foreningerne være ekstra varsomme med deres egen økonomi. Det kan betyde to ting; for det første vil en del fonde blive lagt sammen med andre for at opnå “economy of scale”, og for det andet vil ressourcer til analyse, research-rejser etc. sandsynligvis blive reduceret. Endvidere vil mange hedgefonde fuldstændig lukke, fordi investorerne ønsker at hæve deres penge, og der er ikke økonomi i at driven fondene videre med få midler.

Fremadrettet vil der sandsynligvis være færre aktieanalytikere og investorer at være i dialog med, og for de mindre selskaber kan dette blive en udfordring.

Samtidig skal den børsnoterede virksomhed muligvis spare generelt, og rejseomkostninger er et let mål i den forbindelse. Men hvis investorerne ikke selv kommer til selskabet, så må selskabet komme til investorerne, idet der ellers er risiko for, at der opstår informationsvakuum og efterfølgende en lavere vurdering på børsen, idet nogle af hovedaktørerne simpelthen forsvinder fra markedspladsen. Før eller siden vil likviditeten igen begynde at flyde normalt, og hvis et selskabs aktie er for billig og en makro økonomisk ekspansion ikke er inddiskonteret i aktien, så er der øget risiko for en overtagelse af virksomheden.

IR-arbejdet kan give værdifuld inspiration til hele virksomheden
For Investor Relations arbejdet betyder kursfald og konjunkturnedgang flere ting både internt og eksternt for virksomheden. På den interne bane er virksomhedernes indtjening kommet under pres som følge af lavere efterspørgsel. Dette forhold skal kommunikeres til markedet så præcist og entydigt som muligt samt hvilke handlingsplaner, der er iværksat for at sikre selskabets indtjening fremadrettet. I det interne arbejde har IR ikke kun en finger med i spillet på, hvad der rent faktisk skal kommunikeres, men IR bør også blive inddraget i processen omkring omverdenens udvikling. Den løbende dialog med investorer, der taler med mange forskellige selskaber, kan være utrolig værdifuld inspiration og input for topledelsen og IR-arbejdet. Der kommer ofte kommentarer om konkurrenter og/eller opfattelser af konjunkturforløbet for branchen, der kan tages med i de interne overvejelser.

De fleste investorer arbejder i en ”top-down” verden, hvor de økonomiske tendenser analyseres med henblik på at identificere branche, råvare og prisudviklinger, der i næste led anvendes til at identificere sektorer og individuelle selskaber til porteføljen. De fleste selskaber arbejder ”bottom-up”, hvor de overordnede strategiplaner anvendes til bemandings- og kapitalallokering med henblik på at øge markedsposition, indtjening etc. Efterfølgende justeringer i selskaber sker som følge af de effekter, selskaber oplever i markedet. Mange selskaber er således opportunistiske i ekspansionsmæssig henseende, og derfor bliver effekten af en hastig økonomisk afmatning ofte voldsommere end ventet. Virksomheden kan derfor bruge input fra IR-dialogen til at stress-teste budgetter, handlingsplaner etc. for den vej rundt at blive bedre klædt på til at give investordialogen et bredere perspektiv.

Med kyndig anvendelse af input fra investordialogen kan selskabet måske komme gunstige eller ugunstige makroudviklinger i forkøbet. Investor Relations arbejdet er derfor ikke en tidskrævende nødvendighed, men en relevant input-kanal for de virksomheder, der på en forholdsvis nem måde vil have brugbart input til fremtidige markedsvilkår og –udviklinger.

Man skal gøde og passe sin mark, selvom der er tørke
Den børsnoterede virksomhed bør kraftigt overveje sin anvendelse af IR-arbejdet i 2009 og 2010. Dels kan arbejdet bidrage til brugbar og værdifuld inspiration til virksomhedens fremtid, og dels kan der være markedsmekanismer, der gør, at virksomheden står forholdsvis stærkt, når konjunkturerne vender opad igen. Dette kan virksomheden så eventuelt bruge til ekspansion via opkøb af de peers, der ikke har gødet og passet deres mark ordentligt, mens der var tørke.

IR-arbejdet i 2009 kan muligvis bringe udfordringer i form af reduceret analytikerdækning og manglende ressourcer hos de store investorer til at kunne afholde 1-2-1 møder i det omfang, der tidligere har været, men der er trods alt fortsat 23.000 mia EUR i samlet værdi i aktier og de institutionelle investorer står for hovedparten af denne formue, så øget kreativitet omkring nye investorer og mødeformer vil være en del af agendaen for 2009. Dertil kommer så virksomhedens kommunikation om sin egen økonomiske udvikling, der i 2009 nok heller ikke bliver det letteste år.

Figurtekst: Kursgraf over verdensaktieindekset i DKK siden 1971. Efter kursfaldende er vi tilbage til niveauerne fra midten af 1990’erne, hvor den globale kreditekspansion kun var i sin vorden.